Ruukki-red-1920x1280

Naši zamestnanci

Miki zapája celý tím

Zaangažovaní zamestnanci v Anderslöv

Ako udržať vysokú úroveň motivácie zamestnancov
“Byť lídrom, ale zároveň aj vzorom, byť otvorený a dôverovať, rešpektovať sa navzájom - to je spôsob ako môžem ovplyvniť angažovanosť mojich zamestnancov,” hovorí Miki Simic, riaditeľ závodu.

Miki Simic je riaditeľ závodu a je zodpovedný za výrobu a predaj. Vo výrobnom závode Ruukki, v Anderslöv vo Švédsku,  v divízii Bulding Envelope pracuje 70 ľudí.

“Moja filozofia je založená na krátkych, intenzívnych denných stretnutiach s mojimi zamestnancami. Každé ráno sa začína krátkou poradou s výrobou a logistikou, a potom s predajom. To znamená, že ja aj ostatní zamestnanci sme vždy informovaní o dennej situácii.”
  

“Ako vedúceho, ma veľmi bavilo sledovať vývoj mojich zamestnancov, ako preberajú väčšiu zodpovednosť a vyvíjajú viac vlastnej iniciatívy v ich práci - veľa som sa pri tom naučil a vďaka tomu som na svojich zamestnancov veľmi hrdý a dáva mi to silu a dôveru v moju prácu.”

miki3

“Verím, že je to aj o vlastnej zodpovednosti v rámci organizácie, čo je spôsob ako zapojiť a motivovať mojich zamestnancov,” hovorí Miki.

Kristjanov tím

Profesionálny obchodný tím

Ako dosiahnuť a udržať systematický a na zákazníka orientovaný predajný prístup v celom tíme
Aby sme posilnili vzťahy z našimi zákazníkmi spopracujeme ako partneri a snažíme sa podporovať ich výkon a rast.

"To je presne to, na čom sme v posledných rokoch pracovali s dobrými výsledkami, a veríme, že je to správny spôsob pre budúcnosť,“ hovorí Kristjan Keert, obchodný riaditeľ divízie Roofing v Pobaltí. 

Kristjan Keert je zodpovedný za predaj v troch pobaltských štátoch. Vo svojej organizácii má 40 osôb rôzneho veku, kultúrneho zázemia a skúseností.

“Každodenne nás čaká veľké množstvo výziev. Z tohto dôvodu sme vytvorili tím, v ktorom sa môže jeden na druhého  spoľahnúť - máme jasnú predstavu o tom, prečo sme tu a aké sú naše dlhodobé a krátkodobé ciele. Ešte dôležitejšie je, že jeden o druhom vieme, kto má najlepšie znalosti a skúsenosti a v akej oblastiach.”
Kristjan

“Ja a môj tím vidíme zmysel v tom, čo robíme, keď naši zákazníci oceňujú naše aktivity v oblasti predaja, výskumu a vývoja, prevádzky, marketingu atď. A áno - to je to, čo je naším cieľom! “, vraví Kristjan.

Skúsenosti študentov

Skúsenosti študentov

Ako skombinovať prácu a štúdium
“Kombinácia práce a štúdií bola prospešná, pretože som získala veľa praktických skúseností a dozvedela som sa, aký je život kontrolóra - je to zázračné!“ hovorí Katja Kurki, stážistka na finančnej kontrole.

Katja Kurki začala ako letná stážista na finančnom oddelení a pokračovala v práci popri štúdiu účtovníctva na Aalto University School of Business, vo Fínsku. Medzi jej úlohy patrí rôzna práca týkajúca sa financií, napríklad interné výkazníctvo. V súčasnosti dokončuje svoju diplomovú prácu o úlohe rozpočtovania v riadení zásob v Ruukki.

Bavilo ma pracovať v Ruukki so skúsenými a nápomocnými kolegami, s ktorými sa v práci nenudíte. Boli mi zverené zodpovednosti ale aj vedomosti na ich vykonávanie.“

Katja

“Tip pre študentov? Úsmev. Potom si každý myslí, že vieš o čo ide," hovorí Katja

Zdravie a bezpečnosť v Oborniki

Ako môžem ja a môj tím podporiť kultúru zdravia a bezpečnosti pri každodennej práci?

Pri každodennej práci je podpora tímu veľmi dôležitá. Spolupráca a dobré vzťahy zvyšujú našu bezpečnosť. Skúsenejší kolegovia vždy podporujú a pomáhajú novým zamestnancom. S ich pomocou získavajú mladší zamestnanci skúsenosti a cítia sa komfortne a zvyšujú si tak aj povedomie o rizikách a potenciálne nebezpečných situáciách.

Kinga Kubiatowicz pracuje ako obsluha strojov v závode v Oborniki, v Poľsku. Zodpovedá za programovanie liniek v súlade so špecifikáciou zákazníka prijatou s objednávkou. Jej úlohou je tiež kontrola rozmerov a kvality produktov. Každý pracovný deň sa začína jej smena poučením o bezpečnosti

Bezpečnosť je dôležitou súčasťou mojej každodennej práce. Na mojom pracovnom mieste sa cítim bezpečene. Vďaka tomu som v pohode aj mentálne a viem, že keď začnem pracovať, neriskujem svoje zdravie. Okrem toho sa po práci môžem bezpečne vrátiť k svojej rodine.”

Bezpečnosť práce môžeme ďalej zlepšovať dodržiavaním zdravotných a bezpečnostných predpisov a nariadení. Tým, že reagujeme na potenciálne nebezpečné situácie a ich hlásime ich nášmu manažérovi, dávame na seba navzájom pozor a poskytujeme spätnú väzbu. Každý z nás sa musí správať zodpovedne a šíriť kultúru bezpečnosti!

Production

“Nedávno som absolvovala kurz prvej pomoci organizovaný našou spoločnosťou. Som presvedčená, že takýto druh odbornej prípravy je potrebný, aby sme sa naučili reagovať a zvládať stres v prípade, že zranení ľudia potrebujú našu pomoc. Som rada, že som sa tohto školenia zúčastnila. Cítim sa istejšie a môj tím je vo väčšom bezpečí keď so mnou pracuje.” hovorí Kinga.