Katuseremont pakasega isegi lihtsam

Põhjamaades on neli aastaaega. Fassaadi ja katusega seonduvate remonditööde parimaks ajaks peetakse ikka kevadet või suve. On aeg suhtumist muuta. Tänu töömeetodite ja materjalide arengule võib paljusid sooja aastaajaga seostatavaid remonditöid nüüd teha talvelgi. Nii ka katuseremonti. 

Parim kombinatsioon - kuiv ilm ja külmunud maa

Kuiv ja karge külm ilm on katuseremondiks lausa suurepärane. Sellisel juhul jäävad remondiks vajalikud materjalid kuivaks ja katmisvajadus on väike. Kui ka katta vaja on, pakub piisavat kaitset aluskate. Katust remonditakse viilu kaupa, ilmastiku meelevalda aluskonstruktsioonid kunagi ei jää. 

Külma ilmaga edeneb töö jõudsalt, segamas ei ole kõvasid tuuli ega sadusid. Katuse saab remonditud umbes nädalaga. 

Talvel on maa külmunud. Külmunud pind kaitseb õueala remondiks vajalike materjalide ja jäätmekonteineri kohale toomisel. Transpordivahendid ei jäta maha tülikaid rööpaid. Külmunud maa on kasuks ka tellingute püstitamisel, tellingute jalad ei vaju pinnasesse ega tekita auke. 

Talvel pole järjekordi

Katuseremont planeeritakse üldjuhul ikka soojaks ajaks, siis on aga soovijaid palju ning ettevõtetel ja kaubatarnijatel kiired ajad ja pikad järjekorrad. Talvisel ajal ei teki ajagraafikute ja tarnetega probleeme. Paigaldustööd saab teha kiiresti kliendile sobival ajal.

Ruukki katusetarnete täislahendused

Esmalt käib Ruukki katusemeister vana katuse seisukorda vaatamas ja teeb tööde kohta hinnapakkumise. Kui see on sobiv, saabub paigaldusbrigaad koos materjalidega tööobjektile. Vana kattematerjali eemaldamise, uue paigaldamise koos vajalike materjalide, vihmaveesüsteemide ja katuse turvatoodetega ning kõik vajalikud muud tööd teevad Ruukki katusepaigaldajad. Hinna sisse kuulub ka jäätmete äravedu. Talvine katuseremont ei ole kallim kui suvine, nagu tihti ekslikult arvatakse.

Suvel tuleb puhata

Ruukki on juba aastakümneid remontinud suvilate katuseid ka talvel. Suvepuhkusel on olulisem puhata ja nautida linnulaulu, mitte segavaid tööhääli. Keegi ei keela muidugi ka suvepuhkuse ajal ise millegi kallal nokitseda, kui selleks soovi ja oskusi on.

Ruukki katusemeistrite kontaktid

Ilmunud ajalehes Tartu Express 11.01.2018