Materiály fasádnych obkladov

Materiály fasádnych obkladov na báze kovov ponúkajú mimoriadne silnú a širokú škálu estetického použitia ako architektonické prvky. Ich technické vlastnosti sa vyznačujú univerzálnosťou, preto naši miestni odborníci môžu pohotovo pomôcť architektom a developerom pri hľadaní najvhodnejších riešení spĺňajúcich estetické, technické a ekonomické požiadavky jednotlivých projektov.

Jedným z východiskových bodov pri projektovaní fasády je materiál a farba, ale výsledok závisí aj od použitých produktov a povrchov. Naše produkty a služby zaručujú kvalitu, predvídateľnosť a spoľahlivosť pre nekonečné kombinácie farieb, materiálov, tvarov povrchu a dokonca aj osvetlenia. Rafinované možnosti Ruukki produktov pre fasádne obklady a dostupné materiály pre jednotlivé produkty sú vysvetlené na stránkach venovaných produktom pre fasádne obklady. 

Naše portfólio materiálov pre fasádne produkty

Farebná povrchová úprava

Kovové fasádne obklady s farebnou povrchovou úpravou predstavujú trvanlivú metódu využitia farieb na oživenie monotónnych povrchov vo všetkých veľkostiach, od jednofarebných povrchov po farebné kompozície.

Prečítajte si viac o materiáloch s farebnou povrchovou úpravou

Titánzinok

Patinovaný titánzinok má esteticky jemný, matný povrch, ktorý vyvoláva veľmi prirodzený dojem. Vzhľad patiny sa časom trošku mení.

Prečítajte si viac o tizánzinku
Coex Commercial Centre

Nerezová oceľ

Nerezová oceľ si veľmi dobre zachováva svoj vzhľad a lesk a vďaka svojim vlastnostiam sa jednoducho udržiava.

Prečítajte si viac o nerezovej oceli
Primo-main_1920

Hliníkový kompozit

Hliníkové kompozitné materiály s farebnou povrchovou úpravou poskytujú dokonale rovný povrch a umožňujú výrobu produktov s väčšími rozmermi.

Prečítajte si viac o hliníkových kompozitoch

Hliník

Dizajn brúseného hliníka vytvára smerový lesk kombinovaný s vysokým leskom vrstiev transparentného laku.

Prečítajte si viac o hliníku

Hliník s dekorom

Lakovaný vzor na hliníkových plechoch oživuje povrch pri pozorovaní zblízka.

Prečítajte si viac o hliníku s dekorom
Primo ingår i utvecklingsprojektet Nya Hovås. Primos representationsutrymmen och bastur kan hyras även av andra än Primos egna affärslokalers hyresgäster.

Cor-Ten

Cor-Ten je prírodný oceľový materiál s prirodzenou patinou, ktorá jedinečným spôsobom kontinuálne stárne.

Prečítajte si viac o oceli Cor-Ten

Meď, mosadz, bronz

Patina tvoriaca sa na fasádach a rôzne možnosti pred-patinácie dodávajú týmto exkluzívnym kovom živý a prirodzený vzhľad povrchu na dlhé obdobie.

Prečítajte si viac o medi, mosadzi a bronze

Sklo

Sklo vytvára na fasáde odolný hladký povrch s vysokým leskom.

Prečítajte si viac o sklenených materiáloch

Správny materiál pre klimatické podmienky

Odolnosť voči UV žiareniu

Odolnosť povlaku voči prirodzenému vonkajšiemu UV (ultrafialovému) žiareniu je opísaná prostredníctvom kategórií UV odolnosti Ruv1 – Ruv4 v súlade s EN10169. UV odolnosť opisuje, nakoľko je povlak schopný udržať si pôvodnú farbu a úroveň lesku vo vonkajšom prostredí. Povlaky kategórie Ruv1 majú slabú UV odolnosť a mali by sa používať iba v interiéroch. Povlaky kategórie Ruv4 majú vysokú UV odolnosť, a preto sa odporúčajú na vonkajšie použitie.

Korozivita

Plyny a elektrolyty v atmosfére reagujú so všetkými fasádnymi materiálmi. Rýchlosť a účinky týchto reakcií závisia od dvoch faktorov, a to od atmosférických podmienok (napr. vlhkosti, obsahu soli, oxidu siričitého) a od predmetného materiálu. Oba sa značne líšia. Na účely projektovania boli atmosférické podmienky rozdelené do kategórií (C1-C5) v závislosti od ich agresivity podľa EN 12944. Dodávatelia materiálu a náterov takto môžu posúdiť vhodnosť svojich výrobkov v každej kategórii vzhľadom na bežnú životnosť, ale projektanti musia pri konečnom rozhodovaní pre materiály obkladu zobrať do úvahy aj všetky špecifické faktory budovy. Poznámka: trieda C by sa nemala miešať s triedou RC (EN 10169), čo je klasifikácia pre povrchovú úpravu, nie pre atmosférické podmienky.

 

Kategória korozivity ExteriérInteriér
C1-Vykurované budovy s čistým ovzduším, napr. kancelárie, obchody, školy, hotely.
C2 Mierne znečistené ovzdušie. Zväčša vidiecke oblasti. Nevykurované budovy, v ktorých sa môže objaviť kondenzácia, napr. sklady, športové haly. 
C3 
Mestské ovzdušie a atmosféra v priemyselných zónach, mierne znečistenie oxidom siričitým. Pobrežné zóny s nízkou salinitou.
 
Výrobné priestory s vysokou vlhkosťou a nízkym znečistením ovzdušia, napr. zariadenia na výrobu potravín, práčovne, pivovary, mliekarne. 
C4 Priemyselné zóny s miernou salinitou. Chemické závody, plavárne, pobrežné prístavy a lodenice. 
C5-I Priemyselné oblasti s vysokou vlhkosťou a s agresívnym ovzduším. Budovy alebo oblasti s takmer stálou kondenzáciou a s vysokým znečistením ovzdušia. 
C5-M Pobrežné oblasti s vysokou salinitou. 
Budovy alebo oblasti so stálou kondenzáciou a s vysokým znečistením ovzdušia. 



Kontaktujte nás

Spojenie s nami je jednoduché. Stačí zadať PSČ a my vám pomôžeme pozrieť sa za hranice toho čo je, k tomu čo by to mohlo byť!

form

Prečo zhromažďujeme a spracovávame osobné údaje? Skontrolujte prosím naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.