Load-bearing-sheet

Softvérové nástroje pre nosné a tenkostenné profily

Poimu-logo

Software Poimu pre navrhovanie nosných trapézových profilov

Pomocou Poimu môžete navrhovať nosné profily vyrábané spoločnosťou Ruukki. Nosné profily sú v programe Poimu posudzované ako priebežné nosníky so šírkou jeden meter. Pre celú konštrukciu musí byť v Poimu počítané s jedným typom profilu, ale hrúbka sa môže meniť. Základné zaťaženie, ako je rovnomerné zaťaženie snehom a vetrom, je možné zadať jednoducho pomocou niekoľkých parametrov. Do Poimu môžete zadať aj zložitejšie typy zaťaženia, ako napríklad zaťaženie snehovými závejmi. Softvér tiež prepočíta potrebný počet spojovacích prvkov pre nosnú konštrukciu a prekrytie spojov. Možno tiež spočítať upevňovacie prvky a reakcie do konštrukcie na ktorých je plech.

Prejsť na softvér Poimu
Purcalc-logo

Software PurCalc pre navrhovanie tenkostenných profilov

S PurCalc môže užívateľ navrhovať strešné a stenové tenkostenné profily vyrábané spoločnosťou Ruukki. Tenkostenné profily sú navrhované ako priebežné nosníky. Pre celú konštrukciu je potrebné uvažovať s jedným typom profilu ale hrúbka sa môže meniť. Základné zaťaženie, ako je rovnomerné zaťaženie snehom a vetrom, je možné zadať jednoducho pomocou niekoľkých parametrov. Je možné zadať aj zložitejšie typy zaťaženia, ako napríklad zaťaženie snehovými závejmi. Softvér rovnako preráta aj potrebný počet spojovacích prvkov pre nosnú konštrukciu.

Prejsť na softvér PurCalc