Load-bearing-sheet

Softvérové nástroje pre nosné a tenkostenné profily

Poimu-logo

Software Poimu pre navrhovanie nosných trapézových profilov

Pomocou Poimu môžete navrhovať nosné profily vyrábané spoločnosťou Ruukki. Nosné profily sú v programe Poimu posudzované ako priebežné nosníky so šírkou jeden meter. Pre celú konštrukciu musí byť v Poimu počítané s jedným typom profilu, ale hrúbka sa môže meniť. Základné zaťaženie, ako je rovnomerné zaťaženie snehom a vetrom, je možné zadať jednoducho pomocou niekoľkých parametrov. Do Poimu môžete zadať aj zložitejšie typy zaťaženia, ako napríklad zaťaženie snehovými závejmi. Softvér tiež prepočíta potrebný počet spojovacích prvkov pre nosnú konštrukciu a prekrytie spojov. Možno tiež spočítať upevňovacie prvky a reakcie do konštrukcie na ktorých je plech.

Purcalc-logo

Software PurCalc pre navrhovanie tenkostenných profilov

S PurCalc môže užívateľ navrhovať strešné a stenové tenkostenné profily vyrábané spoločnosťou Ruukki. Tenkostenné profily sú navrhované ako priebežné nosníky. Pre celú konštrukciu je potrebné uvažovať s jedným typom profilu ale hrúbka sa môže meniť. Základné zaťaženie, ako je rovnomerné zaťaženie snehom a vetrom, je možné zadať jednoducho pomocou niekoľkých parametrov. Je možné zadať aj zložitejšie typy zaťaženia, ako napríklad zaťaženie snehovými závejmi. Softvér rovnako preráta aj potrebný počet spojovacích prvkov pre nosnú konštrukciu.