Safety-in-focus

Odpowiedzialny partner

Firma Ruukki aktywnie przyczynia się do promowania bezpieczeństwa oraz bezwypadkowego środowiska; od dostawców przez produkcję po klienta końcowego. Wszystkie nasze produkty są zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczną produkcję, montaż i użytkowanie końcowe. Naszym celem jest rozwój wraz z naszymi partnerami oraz pozycja światowego lidera w zakresie bezpieczeństwa.

 

Bezpieczne materiały i komponenty

Użytkowanie naszych materiałów jest bezpieczne. Ciągły rozwój, monitoring oraz badania mają na celu minimalizację ryzyk związanych z BHP. Otwarcie informujemy naszych klientów o zawartości materiałowej naszych produktów i sposobie ich prawidłowego użytkowania. 

 

safe-materials-and-components

 

Zgodność z przepisami

Ruukki nieustannie monitoruje postęp krajowego i międzynarodowego prawodawstwa w odniesieniu do takich kwestii, jak bezpieczeństwo materiałów czy substancje niebezpieczne, znajdujących się m.in. w dyrektywie RoHS – Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych czy w rozporządzeniu REACH – Rozporządzenie WE w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Ruukki informuje klientów o charakterystyce środowiskowej produktów w deklaracjach środowiskowych dla wyrobów budowlanych. 


Rozporządzenie REACH

Rozporządzenie REACH to przepis Wspólnoty Europejskiej dotyczący chemikaliów i ich bezpiecznego użycia (WE 1907/2006), który wszedł w życie w Unii Europejskiej 1 czerwca 2007 r. Obejmuje ono wszystkich producentów, importerów i użytkowników substancji, mieszanin i wyrobów. Rozporządzenie dotyczy również produkcji stali oraz stalowych produktów, komponentów i systemów.  

Na mocy rozporządzenia REACH, stalowe produkty, komponenty i systemy Ruukki określane są jako wyroby, nie substancje. Oznacza to, że nie podlegają one rejestracji REACH. Niemniej jednak Ruukki jest importerem niektórych substancji, dlatego wymagamy pełnej zgodności z REACH od naszych podwykonawców. 

Ruukki monitoruje na bieżąco listę substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC) i w razie potrzeby informuje klientów o zawartości SVHC w swoich produktach.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym.

Deklaracje środowiskowe

Deklaracje środowiskowe zawierają informacje związane z wykorzystaniem surowców, zużyciem energii i emisjami generowanymi w trakcie produkcji, jak również z recyklingiem produktów. Deklaracje stanowią systemowy sposób przedstawiania wpływu produktów Ruukki na środowisko. Oparte są na analizach cyklu życia produktów Ruukki i zgodne z międzynarodowymi normami EN 15804 oraz EN ISO 14025. 

Zobacz deklaracje środowiskowe dla produktów Ruukki:

 

 

accident-free-isntallation

Bezwypadkowy montaż

Firma Ruukki zapewnia rozwiązania bezpieczeństwa zintegrowane z produktem oraz akcesoria poprawiające bezpieczeństwo robót montażowych. Prefabrykowane elementy o dokładnych wymiarach montuje się szybciej i bezpieczniej, i przy mniejszym nakładzie siły roboczej. 

Każdy z wymienionych poniżej czynników stanowi ryzyko dla bezpieczeństwa pracy na budowie: 

  • podnoszenie ciężkich ładunków,
  • praca na wysokości,
  • praca na terenach dużych inwestycji budowlanych.

Działy badań i rozwoju oraz zarządzania projektami w Ruukki biorą pod uwagę wszystkie powyższe czynniki i dążą do ich maksymalnego ograniczenia.

 

18776-29

Bezpieczne podnoszenie ładunków

W celu poprawy poziomu bezpieczeństwa podczas podnoszenia ładunków na budowach, Ruukki opracowało rozwiązanie, w którym w belkach WQ i innych elementach wykorzystywanych w budownictwie ze stali wykonywane są otwory dla uchwytów do podnoszeń. Uchwyty te montowane są fabrycznie lub przykręcane na budowie. Łańcuchy przeciągnięte przez uchwyty umożliwiają bezpieczne podnoszenie belek i innych komponentów budowlanych. Stałe uchwyty lub otwory dla sprzętu dźwigowego projektowane są dla elementów o dużej wadze lub skomplikowanych kształtach. Podnoszenie ciężkich ładunków na zatłoczonych placach budów może stanowić poważne zagrożenie BHP. Aby ograniczyć związane z tym ryzyko, Ruukki opracowało łatwe w użyciu akcesoria, takie jak narzędzie do dźwigania plików blach dachowych.

dsc_0032.nef

Bezpieczna praca na wysokości

Z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa osób zajmujących się montażem i innymi robotami na dachach, Ruukki opracowało kotwicę bezpieczeństwa, którą można przymocować do nośnych arkuszy blachy trapezowej. Kotwica jest opatentowana i posiada oznakowanie CE. W celu zabezpieczenia pracownika, z kotwicą można używać linek bezpieczeństwa.

safely-together

Bezpiecznie razem

Ruukki aktywnie promuje kwestie bezpieczeństwa zarówno na prowadzonych wyłącznie przez siebie budowach, jak i na tych, które dzieli z innymi wykonawcami. Te ostatnie stanowią większe ryzyko w zakresie BHP, szczególnie, gdy w różne etapy projektu zaangażowanych jest wielu wykonawców. Dlatego też Ruukki chce współpracować ze wszystkimi stronami, by zwiększyć ogólne bezpieczeństwo budowy. Firma postrzega tę kwestię jako ważną część rozwoju bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

end-user-safety

Bezpieczeństwo użytkowników końcowych

Rozwiązania Ruukki są bezpieczne w ich całym cyklu życia.

Nasze dachy można bezpiecznie montować i z łatwością konserwować przez wiele lat. Posiadając dach Ruukki, rzadko musisz na niego wchodzić, ale kiedy staniesz przed taką koniecznością, produkty bezpieczeństwa dachowego umożliwiają pracę na dachu bez ponoszenia niepotrzebnego ryzyka. 

Ryzyko pożaru występuje w każdym budynku. Nasze płyty warstwowe można wykorzystać do wykonania konstrukcji, które cechuje wysoka odporność ogniowa i które spełniają najwyższe wymagania pod względem bezpieczeństwa pożarowego.