Our-greatest-zero

Program Traypan® dla płyt warstwowych

Program TrayPan®  to własne narzędzie Ruukki wspierające obliczenia wytrzymałościowe i optymalizację płyt warstwowych w projekcie. Konstrukcja może być zaprojektowana jako jedno- lub wieloprzęsłowa. W łatwy sposób, podając tylko kilka parametrów, obliczyć można obciążenia spowodowane wiatrem. Aplikacja obejmuje również niezbędne łączniki.