Materiały dla okładzin elewacyjnych

Bazujące na metalach materiały elewacyjne tworzą wyjątkowo szeroką ofertę przeznaczoną do zastosowań jako elementy architektoniczne o wysokich walorach estetycznych. Ich własności techniczne są równie zróżnicowane i dlatego nasi lokalni eksperci są do dyspozycji, by pomóc architektom i deweloperom w wyborze rozwiązań najlepiej spełniających estetyczne, techniczne i ekonomiczne wymagania danego projektu.

Materiał i kolor to jeden z punktów wyjścia w projektowaniu fasady, ale efekt w równym stopniu zależy od użytych produktów i rodzajów powierzchni. Nasze produkty i usługi oferują wysoką jakość, przewidywalność i niezawodność nieograniczonych kombinacji kolorów, materiałów, kształtów powierzchni, a nawet oświetlenia. Na stronach produktowych poszczególnych typów okładzin elewacyjnych znajdują się dokładne informacje dotyczące możliwości zastosowania danego produktu oraz dostępnych dla niego opcji kolorystycznych i materiałowych.

Znajdź materiał dla swojej elewacji

Odpowiedni materiał dla danego klimatu

Odporność na promieniowanie UV

Odporność powłoki na naturalne, zewnętrzne promieniowanie ultrafioletowe UV określana jest przy pomocy kategorii  Ruv1 – Ruv4 zgodnie z normą EN10169. Kategoria odporności na promieniowanie UV opisuje, na ile dobrze powłoka zachowuje swój oryginalny kolor i połysk w warunkach zewnętrznych. Powłoki z kategorią Ruv1 cechują się bardzo niską odpornością i powinny być stosowane wyłącznie w warunkach wewnętrznych. Powłoki z kategorią Ruv4 charakteryzuje wysoka odporność na promieniowanie UV i dlatego zalecane są do zastosowań zewnętrznych.

Korozyjność

Gazy atmosferyczne i elektrolity wchodzą w reakcję ze wszystkimi materiałami elewacyjnymi. Szybkość i skutki takich reakcji zależą od dwóch czynników, warunków atmosferycznych (np. wilgotność, zasolenie, dwutlenek siarki) oraz typu użytego materiału. Oba czynniki są bardzo zróżnicowane. Dla celów projektowych, warunki atmosferyczne podzielono na kategorie C1-C5 w zależności od stopnia agresywności, zgodnie z normą EN 12944. Dostawcy materiałów i powłok mogą ocenić w ten sposób odpowiedniość swoich produktów w każdej kategorii dla celów normalnego użytkowania, natomiast projektanci, dokonując ostatecznego wyboru materiałów fasadowych, muszą jeszcze uwzględnić czynniki specyficzne dla danego budynku. Uwaga: Klasy C nie należy mylić z klasą RC (EN 10169), która stanowi klasyfikację powłok, nie warunków atmosferycznych.


Kategoria
korozyjności
Na zewnątrzWewnątrz
C1-Ogrzewane budynki o czystej atmosferze, np. biura, sklepy, szkoły, hotele.
C2 Środowiska o niskim poziomie zanieczyszczeń. Głównie obszary wiejskie. Nieogrzewane budynki, w których może pojawiać się kondensacja, np. magazyny, hale sportowe. 
C3 Środowiska miejskie i przemysłowe, Średnie zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki. Obszary przybrzeżne o niskim zasoleniu. Pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i pewnym zanieczyszczeniu powietrza, np. zakłady spożywcze, pralnie, browary, mleczarnie.  
C4 Środowiska przemysłowe o średnim zasoleniu. Zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie remontowe. 
C5-I Środowiska przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze. Budynki lub obszary o prawie ciągłej kondensacji i dużym stopniu zanieczyszczenia. 
C5-M Obszary przybrzeżne i nadmorskie o dużym zasoleniu. Budynki lub obszary o prawie ciągłej kondensacji i dużym stopniu zanieczyszczenia.


Skontaktuj się z nami

form

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ruukki Polska Sp. z o.o. (dalej ,,Administrator Danych”) moich danych osobowych przekazanych Administratorowi Danych (dalej ,,Dane Osobowe”), w celach:
Niniejszym wyrażam zgodę na przesyłanie na wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej informacji handlowych przez Ruukki Polska Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

W jakim celu gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe? Szczegółowe informacje znajdują się w naszej polityce prywatności.