Siedziba firmy Bittium

Firma Bittium Corporation specjalizuje się w rozwoju rozwiązań dotyczących bezpiecznej komunikacji i łączności. Do wykonania elewacji, która jest jednocześnie wizytówką firmy, użyto paneli stalowych Ruukki.
Google maps image for pdf print

Do wykonania elewacji, która jest jednocześnie wizytówką firmy, użyto paneli stalowych Ruukki. Oprócz tego, fasada biurowca Bittium pełni także funkcję ochronną. Stalowa elewacja odpiera rozproszone promieniowanie, co między innymi oznacza, że zapobiega nieupoważnionemu monitorowaniu telefonów komórkowych.  

Zaletą stalowych profili jest to, że gdy trzeba zmodyfikować fasadę, nawet okna, można to zrobić dużo łatwiej z takimi profilami niż z konkurencyjnymi produktami.

Jednym z aspektów branych pod uwagę w fasadzie budynku było to, w jaki sposób będzie on postrzegany przez mijających go ludzi. W kierunku zachodnim, fasada po stronie autostrady ma mniej szczegółów, przez co można ją szybciej rozpoznać jako całość. Z kolei od strony dziedzińca fasada zawiera więcej detali, gdyż ludzie dostrzegają je, idąc z parkingu do recepcji.  

Firma Bittium Corporation specjalizuje się w rozwoju rozwiązań dotyczących bezpiecznej komunikacji i łączności.  Bittium ma siedzibę w Oulu, w Finlandii.
Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.