Ruukki_Multi_Family_City_1920x1280

Building your tomorrow - Vi bygger din morgondag

Ruukki in korthet

Ruukki Construction är en leverantör av stålbaserade byggprodukter och tjänster för tak och väggar för hållbara byggnader. Vi har cirka 1 500 anställda och 10 specialiserade tillverkningsanläggningar. Med vår starka närvaro i 10 Europeiska länder kan vi leverera våra huvudvarumärken Ruukki och Plannja till kunder lokalt. Vår jämförbara nettoförsäljning 2019 var cirka 470 miljoner €. Vi är en del av SSAB och har gemensamt en lång erfarenhet av stål- och byggbranschen. www.ruukki.com 

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag med anställda i över 50 länder. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com

Logistics

We make steel-based products for walls and roof..

Vi förverkligar framtidens byggnader idag

Vi förverkligar framtidens byggnader idag

När fastighetsinvesterare använder våra produkter drar de fördel av vårt optimerade produkterbjudande, vår support och våra beräkningar av livscykelkostnader. Vi erbjuder arkitekter och konstruktionsingenjörer erfarenhet, inspiration, support och moderna verktyg.  

Vi är pålitliga leverantörer för bygg- och installationsföretag och skapar förtroende, effektivitet och framgångsrika projekt. Vår service, förtroende och precision är mycket uppskattad även av takläggare och återförsäljare.

Vi erbjuder bostadsägare kunskap, inspiration och estetisk mångfald för tak med lång garanti – för att ge kunder säkerhet och bekvämlighet.

Att vi förverkligar framtidens byggnader idag betyder att vi höjer ribban på alla möjliga sätt. Och sedan, imorgon, börjar vi om igen och höjer ribban ännu en liten bit för att uppnå ännu bättre, säkrare och hållbarare byggnader att bo och arbeta i. 

 

 

Ruukki-flag

Ledning

Sami Eronen

Sami Eronen

VD

Maritta Kemiläinen

Maritta Kemiläinen

Finans- och IT-chef

Adam Korol

Adam Korol

Chef för byggkomponenter

Jouni Metsämäki

Jouni Metsämäki

Chef för bostadstak

Antti Hämäläinen

Antti Hämäläinen

Head of Supply Chain Management

Anna Talas

Anna Talas

Head of Commercial Excellence

Susanna Segersven

Susanna Segersven

HR-Direktör

Kontakta ledningsgruppens medlemmar via e-post. E-postadressformatet är: förnamn.efternamn@ruukki.com