Ruukki-red-1920x1280

Våra medarbetare

Miki involverar hela teamet

Engagerade medarbetare i Anderslöv

Hur kan man upprätthålla medarbetarens höga motivation?

“Leading by being a role model, with openness and trust, respecting each other – that’s the way I can influence in the engagement of my personnel,” says Miki Simic, Unit manager

Miki Simic är platschef med ansvar för försäljning och produktion. Det är 70 medarbetare som arbetar i produktionsanläggningen Ruukki Building Envelopes i Anderslöv, Sverige.

 ”Min filosofi bygger på korta, intensiva dagliga möten med mitt team. Varje morgon börjar med ett sådant möte tillsammans med produktions- och transportteamet och sedan med säljavdelningen. Det innebär att både jag och andra medarbetare alltid hålls uppdaterade om dagens situation"

 "Den största utdelningen för mig som ledare har varit möjligheten att se utvecklingen hos min personal, ta mer ansvar och ta eget initiativ på jobbet - det gör mig väldigt stolt över mitt team, det ger mig styrka och självförtroende på jobbet. "

miki3

"Jag tror att alla i organisationen bör ha ett område som de ansvarar för. Detta är ett sätt att engagera och stärka mitt team," säger Miki.

Kristjan´s team

Professionellt säljteam

Hur man uppnår och upprätthåller en systematisk och kundorienterad försäljningsstrategi i hela teamet?

För att stärka relationerna är vårt mål att arbeta med våra kunder genom partnerskap och ha förmågan att stödja deras aktiviteter och utveckling.

"Vi har arbetat på detta tillvägagångssätt under de senaste åren och uppnått bra resultat och vi tror att det här är rätt väg att gå," säger Kristjan Keert, affärsdirektör, Roofing Baltics.

Kristjan Keert ansvarar för försäljningen i Baltikum. Hans team består av 40 medarbetare i olika åldrar, med olika kulturell bakgrund och erfarenheter i sin  organisation. 

"Vi står inför många utmaningar dagligen på våra olika säljmarknader. Det är därför vi har byggt ett team som kan lita på varandra - vi förstår varför vi finns och vad våra långsiktiga och kortsiktiga mål är. Vad som är ännu viktigare  - vi vet precis vem som har den bästa kunskapen och erfarenheten inom vilket områden. "

Kristjan

"Jag och mitt team får en känsla av framgång i arbetet när våra kunder uppskattar våra aktiviteter inom försäljning, forskning och utveckling, drift, marknadsföring etc. Och ja – det här är vad vi mäter, deras tillfredställelse!", säger Kristjan.

Studenters upplevelser

Studenters upplevelser

Hur kombinera studier med arbete?

”Att kombinera studier med arbete har varit mycket givande då jag fått praktisk erfarenhet och samtidigt fått lära mig vad det innebär att arbeta som controller – det är fantastiskt! säger Katja Kurki, om sin praktik som Controller

Katja Kurki började med sommarpraktik på ekonomi och har fortsatt att arbeta medan hon studerat redovisning vid Aalto-universitetet, Finland. 

Hennes uppgifter består av olika uppgifter, såsom intern rapportering. Hon håller för närvarande på att skriva sitt examensarbete om budgetens roll i lagerstyrningen.

 "Det har varit roligt att arbeta på Ruukki med erfarna och hjälpsamma kollegor som är allt annat än tråkiga att samarbeta med. Jag har också fått ta ansvar och skaffat mig färdigheter att hantera ansvaret "

Katja

"Det bästa tipset jag kan ge studenter är att le så att andra vet att du förstår", säger Katja.

Hälsa och säkerhet i Oborniki

Hur kan jag och mitt team stödja en kultur för hälsa och säkerhet i mitt dagliga arbete?

Stöd av teamet i det dagliga arbetet är mycket viktigt. Samarbete och goda relationer ökar vår säkerhet. Mer erfarna kollegor stödjer och hjälper alltid nyanställda. Med deras hjälp får yngre medarbetare erfarenhet och känsla som de är lätta, vilket ökar deras medvetenhet om risker och potentiellt farliga situationer.

Kinga Kubiatowicz arbetar som maskinoperatör vid anläggningen i Oborniki, Polen. Hon är ansvarig för att programmera linjen enligt kundens specifikationer som levererats tillsammans ritningen för ordern. Hennes uppgift är också att kontrollermäta och kontrollera produktens kvalitet. Varje dag börjar Kinga sitt skift med en daglig avstämning för säkerheten.

"Säkerhet är en viktig del av mitt dagliga arbete. Jag känner mig säker på min arbetsplats. Tack vare detta är jag mentalt bekväm och medveten om att när jag börjar min arbetsdag riskerar jag inte hälsan. Och efter jobbet kommer jag kunna återvända säkert till min familj”

"Vi kan ytterligare förbättra säkerheten genom att följa hälso- och säkerhetsbestämmelserna och efterlevnaden. Ta hand om potentiellt farliga situationer och rapportera dem till vår chef, se efter varandra och ge feedback. Var och en av oss måste se till att vi upprätthåller vår säkerhetskultur”

Production

"Jag deltog nyligen i en första hjälpen-kurs som organiserades av vårt företag. Jag tror att den här typen av träning är mycket nödvändig för att lära sig att kunna hantera stressen när den som är skadad behöver hjälp. Jag är glad att jag deltog i den här utbildningen. Jag känner mig mer säker och mitt team är säkrare med mig. "säger Kinga