Dátové centrum Telia v Helsinkách

Dátové centrum Telia v Helsinkách dôsledne presadzuje energetickú účinnosť, environmentálne hodnoty a bezpečnosť údajov. Centrum získalo, ako druhá spoločnosť vo Fínsku, certifikáciu ISO 22301 BCM a už čoskoro mu bude udelený aj certifikát LEED.

Súvisiace produkty

Partneri

  • Zákazník: Telia
  • Hlavný zhotoviteľ: SRV
  • Montáž opláštenia - panelov a design profilov: Oulun Kuorirakenne
  • Architektonický návrh: Juha Heiska, Parviainen Architects
Google maps image for pdf print

Spoločnosť Telia poskytuje v tomto dátovom centre v Helsinkách serverovňu a infraštruktúrne služby fínskym i medzinárodným firmám. Toto, prevažne podzemné centrum, otvorené v júni 2018, má dvakrát väčšiu rozlohu ako budova Fínskeho parlamentu.

Pre zabezpečenie energetickej účinnosti budovy dodala Ruukki na jej steny Ruukki Life energy panely. Dizajnové opláštenie dátového centra tvoria Ruukki profily Design Rome S34, z ktorých je až jedna tretina perforovaná. Komplexná dodávka Ruukki zahŕňala účasť na návrhu už od počiatočnej fázy projektu, čo v spolupráci umožnilo nájsť najvhodnejšie konečné riešenie pre zákazníka.

Dátové centrum Telia v Helsinkách dôsledne presadzuje energetickú účinnosť, environmentálne hodnoty a bezpečnosť údajov. Centrum získalo, ako druhá spoločnosť vo Fínsku, certifikáciu ISO 22301 BCM a už čoskoro mu bude udelený aj certifikát LEED.