Sendvičové panely

Sendvičové panely Ruukki sa používajú na fasády, strechy, deliace priečky a stropy. Najtypickejšie aplikácie zahŕňajú priemyselné a obchodné budovy, športové haly, sklady a elektrárne. Panely sú vhodné aj pre stavby potravinárskeho priemyslu.

Od augusta 2018 vchádza do platnosti revidovaná norma EN 15254-5, ktorá zvyšuje požiadavky na platnosť výsledkov skúšok požiarnej odolnosti sendvičových panelov. Hodnoty požiarnej odolnosti musia revidovať všetci výrobcovia, ktorí deklarujú charakteristiky sendvičových panelov v súlade s harmonizovanou normou EN 14509:2013. Predpisy revidovanej normy a EI klasifikácia sú záväzné pre všetky projekty so stavebným povolením vydaným po 31.10.2018. V prípade vydania stavebného povolenia pred týmto dátumom, je možné aplikovať staré hodnoty požiarnej odolnosti.

Viac informácií o zmene normy
V prípade otázok kontaktujte nášho technika Marián HrešoSendvičové panely Ruukki sú cenovo výhodné prefabrikované prvky, pozostávajúce z
vnútorného izoalčného jadra medzi dvoma plechmi s farebnou povrchovou úpravou. Izolačné jadro môže byť minerálna vlna alebo PIR.

Okrem sendvičových panelov ponúkame širokú škálu príslušenstva a nástroje potrebné na ich montáž. Zabezpečujeme tiež komplexné odborné služby a plnú technickú podporu.

Ponuka sendvičových panelov

Energy panely

Ruukki® energy panel systém predstavuje komplexné fasádne riešenie, ktoré vďaka vynikajúcej energetickej účinnosti znižuje energetické náklady vašej budovy.

Panely pre chladiarne a mraziarne

Náš systém chladiarenských a mraziarenských panelov zaisťujte nízke prevádzkové náklady a vysokú úroveň hygieny.

Štandardné panely

Naše základné portfólio panelov ponúka širokú škálu vysoko kvalitných produktov pre nákladovo efektívne stavby. 

Služby

Optimalizácia rámu a plášťa

Náš koncept najrozsiahlejšej služby umožňuje vývojárom získať v jednoúrovňových budovách priamu kontrolu investičných a prevádzkových nákladov budovy už v raných fázach konštruovania. Môžeme optimalizovať plášť a rám budovy tak, aby spĺňali špecifické ciele projektu a dokonca optimalizovať náklady na energiu počas životnosti budovy aj na systém HVAC.

Dodávka komponentov na mieru

Vzhľadom na spoluprácu s nákupcami našich zákazníkov a s montážnymi spoločnosťami môžeme spoločne ponúkať výhody našich produktov a technickú podporu pre širokú škálu stavebných projektov.

Správna povrchová úprava pre klimatické podmienky

UV odolnosť

Odolnosť náterov voči prirodzenému vonkajšiemu UV žiareniu (ultrafialové žiarenie) je popísané prostredníctvom kategórií UV odolností Ruv 1 - Ruv 4 v súlade s normou EN10169. UV odolnosť popisuje ako dobre je povrchová vrstva schopná udržať si svoju pôvodnú farbu a úroveň lesku vo vonkajších podmienkach. Povrchové úpravy v kategórii Ruv 1 majú veľmi slabú odolnosť voči UV žiareniu a mali by byť použité iba vo vnútornom prostredí. Naopak povrchové úpravy v kategórii Ruv 4 majú silnú UV odolnosť, a doporučujú sa tak pre vonkajšie použitie.  
 

Korozivita

Atmosférické plyny a elektrolyty reagujú so všetkými fasádnymi materiálmi. Úroveň a dôsledky týchto reakcií závisia na dvoch faktoroch, na poveternostných podmienkach (napr. vlhkosť, slanosť, oxid siričitý) a na predmetnom materiále. Oba sa značne odlišujú. Poveternostné podmienky boli pre účely projektovania rozdelené do kategórií (C1-C5) v súlade s normou EN 12944, a to na základe ich agresivity. Dodávatelia materiálu a povrchových úprav tak môžu posúdiť vhodnosť ich produktov v každej kategórii pre bežnú životnosť, ale projektanti musia pri posudzovaní a konečnom rozhodnutí ohľadom fasádneho materiálu brať do úvahy každý špecifický faktor budovy.


Kategória korozivity  Exteriér Interiér
C1 - Vykurované budovy s čistým vzduchom, napr. kancelárie, obchody, školy, hotely.
C2  Ovzdušie s nízkou úrovňou znečistenia. Prevažne vidiecke oblasti.  Nevykurované budovy kde sa môže objaviť kondenzácia, napr. sklady, športové haly. 
C3  Ovzdušie v mestách a priemyselných častiach stredne znečistené oxidom siričitým. Pobrežné oblasti s nízkou salinitou.  Výrobné priestory s vysokou vlhkosťou a miernym znečistením vzduchu, napr. potravinárske prevádzky, práčovne, pivovary, mliekarne. 
C4  Priemyselné oblasti so strednou salinitou.  Chemické závody, plavárne, lodenice. 
C5-I  Priemyselné oblasti s vysokou vlhkosťou a agresívnym ovzduším.   Budovy alebo oblasti s takmer stálou kondenzáciou a vysokým znečistením. 
C5-M  Prímorské a pobrežné oblasti s vysokou salinitou.  Budovy alebo oblasti so stálou kondenzáciou a vysokým znečistením. Kontaktujte nás

Súvisiace odkazy

Dokumenty

Poskytneme vám podporu prostredníctvom podrobných výkresov, montážnych pokynov a ďalších typov dokumentácie.

Certifikáty a schválenia

Vyhľadajte si informácie o certifikátoch o našom systéme riadenia a súvisiacu dokumentáciu o výrobku.

Naše služby

Naším cieľom je poskytovať vám služby pre váš stavebný projekt od začiatku až do konca.

Referencie

Referenčné prípady spoločnosti Ruukki si môžete vyhľadať podľa výrobku alebo podľa typu budovy.