Ruukki-red-1920x1280

Nasi pracownicy

Miki angażuje cały zespół

Zaangażowani pracownicy w Anderslöv

Jak utrzymywać wysoki poziom zaangażowania personelu

„Będąc wzorem do naśladowania, z otwartością i zaufaniem, szanując się nawzajem - w ten sposób mogę wpływać na zaangażowanie mojego personelu” - mówi Miki Simic, Kierownik zakładu

Miki Simic jest Kierownikiem zakładu i odpowiada za dział sprzedaży oraz produkcję. W zakładzie produkcyjnym Ruukki Building Envelopes w Anderslov w Szwecji, zatrudnionych jest 70 pracowników.

„Moja filozofia opiera się na krótkich, intensywnych codziennych spotkaniach z pracownikami. Każdy ranek rozpoczyna się takim spotkaniem z zespołem produkcji i transportu, a następnie z działem sprzedaży. Oznacza to, że zarówno ja, jak i pozostali pracownicy jesteśmy zawsze na bieżąco informowani o aktualnej sytuacji". 

 „Największą lekcją dla mnie, jako lidera, była możliwość obserwowania procesu rozwoju mojego personelu, brania większej odpowiedzialności i podejmowania własnej inicjatywy w pracy - to sprawia, że jestem bardzo dumny z mojego zespołu, daje mi to siłę oraz pewność siebie w pracy”.

miki3

„Wierzę, że każdy w organizacji powinien mieć obszar, za który jest odpowiedzialny, jest to sposób na angażowanie i budowanie pozycji mojego zespołu”, mówi Miki.

Zespół Kristjana

Profesjonalny zespół sprzedaży

Jak osiągnąć i utrzymać systematyczne i zorientowane na klienta podejście sprzedażowe w całym zespole

Aby wzmocnić relacje, naszym celem jest praca z naszymi klientami na zasadach partnerskich oraz zdolność wspierania ich działań i rozwoju. 

„Właśnie nad tym podejściem pracowaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat, osiągając dobre wynikami i uważamy, że jest to właściwa droga, którą należy kontynuować”, mówi Kristjan Keert, Dyrektor Biznesu, Roofing Baltics.

Kristjan Keert jest odpowiedzialny za sprzedaż w Krajach bałtyckich. Jego zespół to 40 osób w różnym wieku, o różnym pochodzeniu kulturowym oraz doświadczeniu w organizacji.

„Mamy przed sobą wiele wyzwań na naszych różnych rynkach sprzedaży. Właśnie dlatego zbudowaliśmy zespół, który może na sobie polegać - doskonale rozumiemy, dlaczego istniejemy i jakie są nasze długoterminowe i krótkoterminowe cele. Co ważniejsze – mamy doskonałe zrozumienie, kto ma najlepszą wiedzę i doświadczenie w jakich obszarach. ”

 
careers-1-w1920

„Ja i mój zespół, mamy poczucie sukcesu w pracy, gdy nasi klienci doceniają nasze działania w obszarze sprzedaży, badań i rozwoju, operacyjnym, marketingu etc. Tak - mierzymy ich zadowolenie!” - mówi Kristjan.

Wrażenia studenta

Jak łączyć pracę z nauką

Łączenie pracy z nauką było dla mnie satysfakcjonujące, zdobyłam wiele praktycznych doświadczeń i dowiedziałam się, jak wygląda praca kontrolera finansowego - to wspaniałe!” mówi Katja Kurki, Stażystka Kontroler

Katja Kurki rozpoczęła letni staż w dziale finansów i kontynuowała pracę podczas studiów rachunkowości w Aalto University School of Business. Jej zadania obejmowały różne prace związane z finansami, takie jak raportowanie wewnętrzne. W tej chwili kończy pracę magisterską na temat roli budżetowania w zarządzaniu zapasami w Ruukki.

„Z przyjemnością pracowałam w Ruukki z doświadczonymi i pomocnymi kolegami. Pracę z nimi można określić w każdy sposób, poza nudnym. Powierzono mi różne obowiązki, a także otrzymałam zasób wiedzy, aby je wykonać.”

Katja

„Najlepszą wskazówką, jaką mogę dać innym studentom – uśmiechnij się, wtedy inni będą myśleć, że wiesz co masz robić ” - mówi Katja

Zdrowie i bezpieczeństwo w Obornikach

W jaki sposób ja i mój zespół mogę wspierać kulturę bezpieczeństwa i higieny pracy w mojej codziennej pracy?

Wsparcie zespołu w codziennej pracy jest bardzo ważne. Współpraca i dobre relacje zwiększają nasze bezpieczeństwo. Bardziej doświadczeni koledzy zawsze wspierają i pomagają nowym pracownikom. Z ich pomocą młodsi pracownicy zdobywają doświadczenie i czują się swobodnie, a tym samym zwiększają swoją świadomość ryzyka i potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.

Kinga Kubiatowicz pracuje jako operator maszyn w zakładzie w Obornikach w Polsce. Odpowiada za programowanie linii zgodnie ze specyfikacją klienta otrzymaną wraz z rysunkiem zamówienia. Jej zadaniem jest również kontrola pomiarów i sprawdzanie jakości produktu. Każdego dnia Kinga rozpoczyna swoją zmianę od codziennej odprawy BHP - momentu poświęconemu bezpieczeństwu.

„Bezpieczeństwo jest istotnym elementem mojej codziennej pracy. Czuję się bezpiecznie pracując na swoim stanowisku pracy. Dzięki temu mam komfort psychiczny i świadomość, że rozpoczynając dzień pracy, nie ryzykuję zdrowia. A po pracy będę mogła bezpiecznie wrócić do rodziny. ”

„Możemy dalej poprawiać bezpieczeństwo pracy, przestrzegając przepisów BHP i zasad. Reagując na potencjalnie niebezpieczne sytuacje i zgłaszają je do naszego kierownika, obserwując siebie nawzajem i zwracając sobie uwagę. Każdy z nas musi dbać o rozpowszechnianie kultury bezpieczeństwa! ”

Production

„W ostatnim czasie uczestniczyłam w kursie pierwszej pomocy zorganizowanym przez naszą firmę. Uważam, że taki rodzaj szkolenia jest bardzo potrzebny, aby nauczyć się reagować na stres i radzić sobie z nim, gdy poszkodowani potrzebują naszej pomocy. Cieszę się, że wzięłam udział w tym szkoleniu. Czuję się bardziej pewna siebie, a mój zespół jest ze mną bardziej bezpieczniej". mówi Kinga.