Płyty warstwowe

Płyty warstwowe znajdują zastosowanie w fasadach, dachach, ściankach działowych i sufitach. Najczęściej wykorzystywane są w budynkach przemysłowych i komercyjnych, halach sportowych, magazynach i elektrowniach. Stanowią także odpowiedni materiał do budowy obiektów z branży rolniczej i przetwórstwa żywności.

Płyta warstwowa to efektywny kosztowo, prefabrykowany element składający się z dwóch okładzin z blachy stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego znajdującego się między nimi. Produkty dostępne są z rdzeniem z poliizocyjanuratu (PIR) lub z wełny mineralnej. 

Nasza oferta płyt PIR dostosowana jest do wymogów zaktualizowanej normy PN-EN 14509 i składa się z płyt warstwowych z rdzeniem E-PIR oraz - w przypadku bardziej wymagających zastosowań - z rdzeniem X-PIR. 

Oprócz szerokiego wyboru płyt, Ruukki oferuje także pełen zakres akcesoriów i narzędzi niezbędnych do montażu. Zapewniamy także wsparcie techniczne na każdym etapie realizacji projektu. 


Nasza oferta płyt warstwowych

Energooszczędne płyty warstwowe

System energooszczędnych płyt warstwowych Ruukki® energy to wszechstronne rozwiązanie fasadowe, które redukuje koszty energii dzięki znakomitej efektywności energetycznej.

Płyty warstwowe dla ścian i dachów

Nasza podstawowa oferta płyt warstwowych dla ścian i dachów zawiera szeroki wybór wysokiej jakości produktów, które pozwalają uzyskać efektywną kosztowo obudowę budynków. 

Płyty dla obiektów chłodniczych

Nasz system płyt warstwowych dla obiektów chłodniczych i przetwórstwa spożywczego zapewnia niskie koszty eksploatacji oraz wysoki poziom higieny.

Certyfikat FM Global – gwarancja najwyższego poziomu bezpieczeństwa

Płyty warstwowe Ruukki z rdzeniem X-PIR i z wełny mineralnej, produkowane w Obornikach Wlkp., posiadają certyfikację FM Approvals. Certyfikat uzyskany w oparciu o normy 4880 oraz 4881 pozwala na stosowanie płyt zarówno jako przegród wewnętrznych (ściany i sufity), jak i przegród zewnętrznych. Obudowa wykonana z płyt warstwowych Ruukki zapewnia najwyższy światowy poziom bezpieczeństwa, minimalizując ryzyko wystąpienia strat w postaci zniszczeń obiektu w efekcie pożaru lub działania sił natury.

Zakres aplikacji płyt Ruukki jest najszerszy z możliwych, włączając w to brak ograniczenia dopuszczalnej wysokości wznoszonego obiektu. Dodatkowo, nasze płyty warstwowe dedykowane dla ścian zewnętrznych wyróżniają się wielkością dopuszczalnych rozpiętości wraz z towarzyszącymi im wysokimi obciążeniami w postaci parcia i ssania wiatru.

Płyty Ruukki z certyfikatem przyznawanym przez największe na świecie towarzystwo ubezpieczeniowe FM Global to niezawodne rozwiązania zapewniające optymalny poziom ochrony ludzi i mienia.

Odpowiednia powłoka dla danego klimatu

Odporność na promieniowanie UV

Odporność powłoki na naturalne, zewnętrzne promieniowanie ultrafioletowe UV określana jest przy pomocy kategorii  Ruv1 – Ruv4 zgodnie z normą EN10169. Kategoria odporności na promieniowanie UV opisuje, na ile dobrze powłoka zachowuje swój oryginalny kolor i połysk w warunkach zewnętrznych. Powłoki z kategorią Ruv1 cechują się bardzo niską odpornością i powinny być stosowane wyłącznie w warunkach wewnętrznych. Powłoki z kategorią Ruv4 charakteryzuje wysoka odporność na promieniowanie UV i dlatego zalecane są do zastosowań zewnętrznych.
 

Korozyjność

Gazy atmosferyczne i elektrolity wchodzą w reakcję ze wszystkimi materiałami elewacyjnymi. Szybkość i skutki takich reakcji zależą od dwóch czynników, warunków atmosferycznych (np. wilgotność, zasolenie, dwutlenek siarki) oraz typu użytego materiału. Oba czynniki są bardzo zróżnicowane. Dla celów projektowych, warunki atmosferyczne podzielono na kategorie C1-C5 w zależności od stopnia agresywności, zgodnie z normą EN 12944. Dostawcy materiałów i powłok mogą ocenić w ten sposób odpowiedniość swoich produktów w każdej kategorii dla celów normalnego użytkowania, natomiast projektanci, dokonując ostatecznego wyboru materiałów fasadowych, muszą jeszcze uwzględnić czynniki specyficzne dla danego budynku. 


Kategoria
korozyjności
Na zewnątrz Wewnątrz
C1 - Ogrzewane budynki o czystej atmosferze, np. biura, sklepy, szkoły, hotele.
C2  Środowiska o niskim poziomie zanieczyszczeń. Głównie obszary wiejskie.  Nieogrzewane budynki, w których może pojawiać się kondensacja, np. magazyny, hale sportowe. 
C3  Środowiska miejskie i przemysłowe, Średnie zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki. Obszary przybrzeżne o niskim zasoleniu.  Pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i pewnym zanieczyszczeniu powietrza, np. zakłady spożywcze, pralnie, browary, mleczarnie.  
C4  Środowiska przemysłowe o średnim zasoleniu.  Zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie remontowe. 
C5-I  Środowiska przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze.  Budynki lub obszary o prawie ciągłej kondensacji i dużym stopniu zanieczyszczenia. 
C5-M  Obszary przybrzeżne i nadmorskie o dużym zasoleniu.  Budynki lub obszary o prawie ciągłej kondensacji i dużym stopniu zanieczyszczenia.

Skontaktuj się z nami

Zobacz także

Dokumenty do pobrania

Pobierz rysunki szczegółowe, instrukcje montażu, katalogi i inne dokumenty. 

Certyfikaty i deklaracje

Sprawdź certyfikaty, deklaracje i aprobaty dla naszych komponentów i procesów.

Nasze usługi

Naszym celem jest wsparcie od początku do końca realizacji Twojego projektu budowlanego.

Referencje

Możesz znaleźć projekty referencyjne Ruukki, szukając według produktu lub typu budynku.