Safety-in-focus

Ansvarlig partner

Vi er aktivt forpliktede til å fremme sikkerhet og ulykkesfrie omgivelser i hele verdikjeden; fra oss og hele veien til sluttbrukeren. Alle våre produkter er utviklet for sikker produksjon, installasjon og bruk. Vår intensjon er å fokusere på sikkerhet og sammen med våre kunder, partnere og sluttbrukere vokse og bli verdensledende på sikkerhet.

 

Sikre materialer og komponenter

Å bruke våre materialer er trygt. Med kontinuerlig materialutvikling, overvåking og testing ønsker vi å minimere helse- og sikkerhetsrisikoen. Vi kommuniserer åpent til våre kunder om korrekt bruk og innholdet i materialene på våre produkt.

safe-materials-and-components

 

Overensstemmelse med reguleringer og krav til registrering

Ruukki følger kontinuerlig med på utviklingen av nasjonal og internasjonal lovgiving, slik som RoHS, REACH og ELV, som angår materialsikkerhet og farlige stoffer, og handler alltid proaktivt.

Ruukki bruker en serie av forskjellige stoffer og preparater i produksjonsprosessen. Vi importerer noen preparater og leverer også enkelte sideprodukter som kommer fra stålproduksjonsprosessen. For disse foretar vi alle nødvendige REACH-registreringer og krever også full REACH-overenstemmelse fra våre underleverandører.

  • REACH er en ny EU-regulering om kjemikalier og sikker bruk av disse (EC 1907/2006). Den omhandler Registrering, Evaluering, Autorisering og Restriksjoner for kjemiske stoffer.

Reach-forskriften

Europeisk regulering (EF) 1907/2006 angående registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjon av kjemikalier (REACH) trådte i kraft i EU den 1. juni 2007. Reguleringen gjelder for alle produsenter, importører og brukere av stoffer i seg selv, i blandinger og i gjenstander. Derfor gjelder forskriften også for stålproduksjon og produksjon av stålprodukter, komponenter og systemer. 

Under REACH-forskriften, er Ruukkis stålprodukter, komponenter og systemer definert som artikler, ikke stoffer. Dette betyr at de ikke er underlagt REACH-registrering. Imidlertid er Ruukki importør av noen preparater og leverer også visse biprodukter fra stålproduksjonsprosesser. Vi har fullført all nødvendig registrering av disse under REACH og krever også full REACH-etterlevelse fra våre underleverandører. 

Vi overvåker SVHC (Substance of Very High Concern)-listen kontinuerlig, og vil varsle kunder av SVHC-stoffer i våre produkter hvor det kreves.

Skulle du ha spørsmål om Ruukki og REACH-forskriften, ta kontakt med din lokale selger.

Miljøprodukterklæringer

Miljøprodukterklæringer inkluderer informasjon om bruken av råmaterialer, energiforbruk og utslipp fra produksjonen, så vel som produktets resirkulerbarhet. Miljørprodukterklæringer er oppdatert slik at de korresponderer med reviderte nasjonale reguleringer. 

Vis miljøprodukterklæringer for Ruukkis produkter

 

 

Abratex lakkstift

pdf, 116,7 KB

Fugemasse

pdf, 84,2 KB

Plannja Miljøpolicy

pdf, 56,6 KB

Policy Environmental

pdf, 40,5 KB

Policy Quality

pdf, 38,7 KB

Silicone

pdf, 78,5 KB

Tettefett

pdf, 32,1 KB

accident-free-isntallation

Ulykkesfri installasjon

Prefabrikkerte veggelementer og sandwichpaneler er raskere og sikrere å installere. Det kreves mindre arbeidskraft på stedet. Ruukki leverer også produktintegrerte sikkerhetsløsninger og tilbehør for å forbedre installasjonssikkerheten.

Følgende representerer en risiko for helse og sikkerhet på anleggsplasser:

  • løfting av tung last,
  • arbeid på høye steder og
  • arbeid på store anleggsplasser.

Forskning og utvikling hos Ruukki tar disse risikofaktorene med i betraktningen og forsøker å minimere dem.

 

 

 

18776-29

Løftesikkerhet

For å forbedre løftesikkerheten på installasjonssteder har Ruukki utviklet en løsning der hull for løfteinnretninger lages i WQ bjelker og elementer brukt i stålkonstruksjon. Løftehankene er fabrikkinstallert eller skrus på plass på stedet. Kjeder tredd gjennom hankene gjør at elementer og bjelker sikkert kan løftes på plass. Faste løftehanker eller hull for løfteredskap er laget for tunge eller spesielt formede artikler. Løfting av tunge laster på travle anleggssteder kan være farlig hvis det ikke gjøres på en sikker måte. For å minimere disse risikoene har vi laget enkelt tilbehør, som en buntløfter, som brukes til å løfte ståltak.

dsc_0032.nef

Sikkerhet i høyden

For å forbedre sikkerheten til personer som installerer og arbeider på tak, har vi utviklet et sikkerhetsanker som kan festes til lastebærende korrugerte stålplater. Et sikkerhetstau kan brukes til å sikre montøren til dette ankeret, som er patentert og CE-merket.

safely-together

Sikkerhet sammen

Ruukki promoterer aktivt sikkerheten på egne og delte byggeplasser. Delte byggeplasser representerer større sikkerhetsrisiko, særlig der flere entreprenører er involvert på de forskjellige stadiene av et prosjekt. Det er derfor vi ønsker å arbeide sammen med alle involverte for å forbedre sikkerheten på stedet. Vi anser dette som en viktig del av det å utvikle sikkerhetsspørsmål i bygningsindustrien.

end-user-safety

Sikkerhet for sluttbruker

Førsteklasses materialer og utstyr, effektiv plassutnyttelse, løsninger på forbedring av visibiliteten så vel som optimal plassering av kontroller er hjørnesteiner innenfor sikkerhet for sluttbruker og ergonomi i styrehusene våre

Våre tak er sikre å installere og enkle å vedlikeholde fra generasjon til generasjon. Med et tak fra Ruukki trenger du sjelden å være høyt oppe for å installere det, men når du trenger det, gjør våre takløsninger det mulig å komme seg opp der og arbeide uten unødvendig risiko.

Det finnes brannfarer i alle bygninger. Sandwichpanelene våre kan brukes til å lage konstruksjoner som har høy brannmotstand og imøtekommer de strengeste brannsikkerhetskrav.