Ruukki_Multi_Family_City_1920x1280

Building your tomorrow

Eiendomsinvestorer drar nytte av vårt optimaliserte  produkttilbud, brukerstøtte og beregninger vedrørende kostnader rundt livssyklus når våre produkter brukes. Vi tilbyr kompetanse, inspirasjon, brukerstøtte og moderne verktøy for arkitekter og byggingeniører.  

For bygg- og montasjefirmaer er vi en pålitelig leverandør som skaper tillit, effektivitet på stedet og vellykkede prosjekt. Service, tillit og nøyaktighet verdsettes høyt også av taktekkere og forhandlere.

Vi tilbyr huseiere kunnskap, inspirasjon og estetisk variasjon på tak med lange garantier – så våre kundene føler seg trygge og komfortable.

Seneste nyheter

Tandstickan Gothenburg4

Tändstickan 3 gir nytt liv til et tidligere industriområde i Gøteborg, Sverige

Zdjęcie©: Rafał Tomczyk

Cor-Ten® gir Brama Miasta Łodzis moderne bygninger et postindustrielt utseende

Tammerfors trikkelinjer valgte Ruukkis Cor-Ten® materiale som fasade på sine kraftstasjoner

Et kontorbygg i Vilnius får et industrielt utseende i tråd med historien

Ruukkis sandwichpaneler i Eurobeefs kjølelager bygninger

Våre produkter og tjenester