Whats-up

Projekt „Ruukki Products AS ressursitõhususe investeeringud” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust.


Projekti lühikokkuvõte:

Uute tootmisseadmete soetamisega muutub Ruukki Products AS tootmine ressursisäästlikumaks ning projekti tulemusena valmistatakse toodangut väiksema ressursikasutusega ja suurema ressursitootlikkusega. Investeeringu tulemusena muutub tootmine kiiremaks ja efektiivsemaks.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on suurendada ettevõtte võimekust fassaaditoodete tootmisel ning vähendada fassaaditoodete tootmiseks vajalikku ressursikulu. Projekti tulemusena väheneb kassetitootmisliini metallmaterjali kulu 2,6%, fassaaditoodete tootmishoone elektrienergia tarbimine 40%, kassetitootmisliini hoolduse kulud 80% ja tulenevalt uudsest süsteemist kaob õli tarbimine. Lisaks kasvavad tootmismahud hinnanguliselt 40% võrra.

Toetuse summa (EUR):

804 562,50

Hanketeade

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab Ruukki Products AS välja alljärgneva hanke:

  • Kassetitootmisliin (pakkumuse esitamise tähtaeg 23.10.2020 16:00 GMT +3, tööde valmimise tähtaeg on 7 kuud alates lepingu sõlmimisest).

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 227622) https://riigihanked.riik.ee/ või küsida e-kirja teel mihkel.evard@energex.ee ja koopiana timmu.tollimagi@energex.ee ja leo.rummel@energex.ee.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (Projekt nr 2014-2020.4.03.19-0531).

Tegemist ei ole  hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse  § 3 üldpõhimõtteid.

Call for tenders

In association with increasing the capacity and effectiveness of its production Ruukki Products AS hereby announces the following tender:

  • Automatic panel production line (tender offer submitting deadline 23.10.2020 16:00 GMT +3 (Estonian time), installation must be completed in 7 months from signing the contract).

For additional information, please register to the tender in the Estonian E-Procurement Register (reference number 227622) https://riigihanked.riik.ee/ or ask via e-mail mihkel.evard@energex.ee and as a copy to timmu.tollimagi@energex.ee and leo.rummel@energex.ee.

The project is being supported by the European Regional Development Fund (Project number 2014-2020.4.03.19-0531).

This is not a public procurement defined by the Public Procurement Act. However, the tender process follows the principles of Public Procurement Act § 3.

el_regionaalarengu_fond_horisontaalne