ISIKUANDMETE KAITSE PÕHIMÕTTED

Teie privaatsuse kaitse selle veebisaidi külastamisel on Ruukkile väga oluline. Lugege läbi meie isikuandmete kaitse põhimõtted enne veebisaidile sisenemist. Eeldame, et lahkute veebisaidilt, kui te meie isikuandmete kaitse põhimõtetega ei nõustu.

Isikuandmete kasutamine

Enamik veebilehti Ruukki veebisaidil on peamiselt informatiivset laadi ja kasutatavad ilma isikuandmete esitamiseta. Siiski kogume teavet selle kohta, kuidas te Ruukki veebisaite kasutate. Seda teavet võidakse seostada mis tahes isikuandmetega, mis Ruukkil teie kohta on.

Isikuandmete kogumine selle veebisaidi kaudu võib olla vajalik soovitud teabe ja kaupade pakkumiseks ning turunduse, müügi ja tootearenduse eesmärkidel. Teie isikuandmeid kasutatakse teie nõusolekul. Selle veebisaidi kaudu Ruukkile andmeid esitades nõustute oma isikuandmete kasutamisega vastavalt käesolevatele isikuandmete kaitse põhimõtetele.

Teie poolt Ruukkile esitatavaid võimalikke isikuandmeid, sealhulgas nimesid, aadresse ja telefoninumbreid, töödeldakse käsitsi ja digitaalselt. Ruukki püüab töödelda isikuandmeid võimalikult tõhusalt ja turvaliselt. Samuti püüab Ruukki ettevõtte veebisaite pidevalt täiustada, et pakkuda üha laiemas valikus ja parema kvaliteediga teenuseid.

 

Isikuandmete kaitse ja andmeturvalisus

Ruukki kaitseb teie privaatsust ja isikuandmeid hoolikalt. Ruukki töötleb teie isikuandmeid vastavalt kohaldatavale isikuandmete kaitset reguleerivatele Soome õigusaktidele ja käesolevatele isikuandmete kaitse põhimõtetele. Teie isikuandmeid ei edastata väljapoole Rautaruukki Corporationi või selle tütarettevõtteid, sidusettevõtteid või usaldusväärseid partnereid.

Andmekaitsedokumendi kirjeldus

Kombineeritud registri kirjeldusdokument ja teabevorm
Soome isikuandmete kaitse seaduse (523/1999) paragrahvid 10 ja 24
Koostamise kuupäev: 15. juuni 2010. a

Töötleja

Nimi (registrikood): Rautaruukki Corporation (registrikood: 0113276-9)
Aadress: Panuntie 11, FI-00620 Helsinki, Soome
Muud kontaktandmed: +358 20 59 150

Registri nimetus

Rautaruukki Corporationi toodete ja teenuste klientide registrid

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Register on mõeldud kliendiandmete töötlemiseks järgmistel eesmärkidel:

 • veebisaidi www.ruukki.com haldamine ning toodete, teenuste, vabade töökohtade või loosimiste pakkumine veebisaitide kaudu või muul viisil;
 • teenusepakkuja ja kliendi vaheliste kliendisuhete arendamine ja haldamine;
 • klientide tuvastamine ja andmeturvalisuse tagamine;
 • Rautaruukki Corporationi ja selle tütarettevõtete, sidusettevõtete ja alltöövõtjate ettevõttesiseste ja -väliste kohustuste haldamine pakutavate toodete ja teenuste, värbamisandmebaasi või ettevõtte korraldatavate internetiloosimistega seotud ulatuses ning
 • Rautaruukki Corporationile ja selle tütarettevõtetele, sidusettevõtetele ja alltöövõtjatele teabe esitamine otseturunduses, andmekaeves ja sellega seotud tegevustes kasutamiseks, nt kliendiandmete profileerimine ülalnimetatud eesmärkidel.

Registri andmesisu

Allpool on ära toodud mõned Rautaruukki Corporationi kogutavatest isikuandmete kategooriatest:

 • Tehnilised andmed või küpsiste poolt kogutud teave kasutaja külastustest www.ruukki.com veebilehtedel ja nende kasutamisest ning sellega seotud logiandmed, mis tuvastavad kasutaja asukoha, aja ja kasutuse;
 • kliendi esitatud andmed nagu nt nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja muud kontaktandmed, mis on vajalikud nt kaupade tarnimiseks ja teenuste osutamiseks, kliendisuhtluseks ja kasutaja tuvastamiseks;
 • kliendisuhted ja lepingute andmed nagu nt kliendi soovid, tellimuste andmed ning muude veebisaitide ja nende kaudu pakutavate kaupade ja teenustega seotud teave;
 • ülaltoodud andmetel põhinevad kasutajaprofiilid ning kasutajate finantsandmed seoses kaupade ja teenustega.

Tavapärased teabeallikad

 • Rautaruukki Corporationi ja selle tütarettevõtete, sidusettevõtete ja alltöövõtjate hangitud küpsiste andmed klientide kõvaketastelt või veebisaidi kasutust jälgides kogutud logiandmed
 • kliendi esitatud teave, nt kliendi üldandmed ja tellimuste andmed;
 • Rautaruukki Corporationi ja selle tütarettevõtete, sidusettevõtete ja alltöövõtjate ettevõttesisesed üksused, mis pakuvad veebisaidiga www.ruukki.com seotud kaupu, teenuseid ja lisaväärtusteenuseid (nt logistikateenuseid) .

Tavapärane teabe avaldamine ja teabe edastamine EL- või EMP-välistesse riikidesse

Teavet avaldatakse ja edastatakse ülaltoodud eesmärkidel Rautaruukki Corporationi ja selle tütarettevõtete, sidusettevõtete ja alltöövõtjate ettevõttesisestele üksustele, millest osa asub väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda. Ka mõned veebisaidi www.ruukki.com haldamiseks kasutatavad teenused võivad asuda väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda.

Registri turvalisus

A. Käsitsi töödeldud andmed: Käsitsi töödeldud andmeid hoitakse lukustatud ruumides ja need on ligipääsetavad ainult volitatud isikutele.

B. Digitaalselt töödeldud andmed: Veebisait kasutab tehnilisi andmekaitsemeetmeid tagamaks, et esitatud teave jääb muutumatuks ning on ligipääsetav ainult volitatud isikutele. Ainult teatud Rautaruukki Corporationi ja selle tütarettevõtete, sidusettevõtete ja alltöövõtjate töötajad omavad süsteemile ligipääsu võimaldavat kasutajanime ja salasõna.

Kontrollimisõigus

Reeglina on igaühel õigus oma isikuandmete dokumendis hoitavaid andmeid kontrollida. Kõik teabe kontrollimise nõuded tuleb registri töötlejale esitada kirjalikult, vastava isiku poolt omakäeliselt allkirjastatuna, või isiklikult. Isikuandmete kontrollimise nõuded tuleb saata Rautaruukki Corporationile ülaltoodud aadressil.

Teabe korrigeerimine

Igaühel on õigus nõuda ennast puudutavate ebaõigete registriandmete korrigeerimist. Teabe korrigeerimise nõuded tuleb esitada kirjalikult ja need peavad olema piisavalt üksikasjalikud. Teabe korrigeerimise nõuded tuleb saata Rautaruukki Corporationile ülaltoodud aadressil.


Nimi (registrikood): Rautaruukki Corporation (registrikood: 0113276-9)
Aadress: Panuntie 11, FI-00620 Helsi
Nimi (registrikood): Rautaruukki Corporation (registrikood: 0113276-9)
Aadress: Panuntie 11, FI-00620 Helsi
Nimi (registrikood): Rautaruukki Corporation (registrikood: 0113276-9)
Aadress: Panuntie 11, FI-00620 Helsi

Küpsised

Mõnikord võidakse teie arvutisse salvestada küpsiseid, et suurendada veebisaidi ja teile pakutavate Ruukki teenuste tõhusust. Küpsis sisaldab veebiserverist veebilehitsejasse saadetud teavet, mis salvestatakse veebilehitsejas. See võimaldab Ruukkil teid tuvastada.

Tänapäeval kasutatakse küpsiseid paljudel veebisaitidel. Kui te ei soovi küpsiste salvestamist või soovite enne nende salvestamist teadet saada, võimaldab enamik veebilehitsejatest vastavaid seadeid määrata. Pange tähele, et küpsiste keelamine võib mõjutada veebilehe või teenuse kasutatavust.

Muud sätted

Käesolev veebisait võib sisaldada linke muudele veebisaitidele. Ruukki ei vastuta ühelgi juhul muude veebisaitide sisu ega turvalisuse eest.

Ruukki arendab oma veebisaite pidevalt ning võib käesolevaid isikuandmete kaitse põhimõtteid igal ajal neid uuendades muuta.

Ruukki poole pöördumine

Pöörduge Ruukki poole, kui soovite oma meie juures hoitavaid isikuandmeid korrigeerida. Teie nõudmisel korrigeerime või kustutame teie mittetäielikud, valed või vananenud isikuandmed. Lähema teabe saamiseks võtke ühendust Ruukki õigusosakonnaga (tel. +358 20 59 150).