Informace pro zákazníky k opatřením ohledně COVID-19

Vážení zákazníci, v této době zažíváme všichni náročné a překotně se vyvíjející období. My v Ruukki chceme zajistit bezpečí jak našich zaměstnanců, tak všech obchodních partnerů a děláme maximum, abychom přispěli k zamezení šíření koronaviru. Celá Ruukki Construction v tomto směru dodržuje doporučení WHO a národních autorit. Všechny naše prodejní a výrobní útvary mají připravené záložní plány pro zmírnění rizik plynoucích z náhlé absence nebo neočekávaných událostí. Neočekáváme proto jakákoliv omezení v dodávkách, která by byla způsobena koronavirem. Jsme vám k dispozici na nezměněných telefonních číslech a emailech – ať už pro technické konzultace, objednávky, či jiné požadavky.

Váš Ruukki tým

STŘEŠNÍ KRYTINY RUUKKI VÁM USNADNÍ ŽIVOT

S Ruukki se můžete spolehnout na to, že projekt vaší střechy bude realizován snadno, rychle a bezchybně. Budeme stát při vás po celou dobu realizace a naši odborníci na střešní krytiny, okapy a bezpečnostní prvky jsou připraveni pomoci vám, kdykoli bude třeba.

Děláme vše pro to, abychom vám usnadnili život. Naše dlouholeté zkušenosti v oboru, velmi schopný personál a vynikající kvalita produktů jsou zárukou bezproblémové střechy, která vám vydrží desítky let.NOVINKY

více novinek

Změny technických norem týkajících se požární odolnosti sendvičových panelů (stěnová aplikace)

XI 20, 2018

Revidovaná evropská norma EN 15254-5:2018 zpřísňuje požadavky na platnost výsledků zkoušek požární odolnosti pro různé délky rozpětí. Nové hodnoty délky rozpětí a EI klasifikace budou uplatněny ve všech zemích Evropské unie pro stavební povolení vydaná po 31.10.2018 a budou mít vliv na všechny výrobce sendvičových panelů. Tato norma také požaduje samostatné zkoušení vodorovně a svisle montovaných panelů.

Obecně platí, že požární odolnost panelů se zkouší v laboratořích s omezenou velikostí „pece“, obvyklým rozměrem jsou 3 m. Pokyny týkající se interpretace výsledků a rozsahu platnosti v konečných aplikacích jsou uvedeny v normě EN 15254-5. Tato norma byla nyní pozměněna.

Při zkoušení panelů o délce 3 m mohou být jejich výsledky použity pro panely s délkou až 7,5 m, pokud jsou splněna určitá kritéria. Vlastnosti požární odolnosti panelů o délkách rozpětí větších než 7,5 m lze deklarovat pouze tehdy, pokud byly zkoušky provedeny v peci dimenzované na dané délky. V takovém případě mohou být výsledky rozšířeny pro panel delší o 2 metry než byl testován, při splnění určitých kritérií, maximální deklarovaná délka rozpětí je každopádně omezena na 10 m. Takové zkoušky dříve požadovány nebyly.

Byly zpřísněny také požadavky týkající se orientace panelu při montáži. Zkouška požární odolnosti platí pouze pro zkoušenou orientaci, tj. provádí-li se zkouška na vodorovně montovaném panelu, pro svisle orientovaný panel výsledek zkoušky neplatí.

Nová technická norma EN 15254-5:2018 platí pro všechny výrobce sendvičových panelů v zemích Evropské unie, kteří uvádějí, že vlastnosti panelů odpovídají harmonizované normě EN 14509: 2013. Kromě toho mohou být uplatněny vnitrostátní předpisy.

Nové hodnoty délky rozpětí (související s konkrétními hodnoceními požární odolnosti) jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Ruukki www.ruukki.cz

Zajímají vás vlastnosti krytiny Ruukki Classic ve srovnání s konkurencí? Podívejte se na následující videa!

Proč shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje? Prosím prostudujte si naše Zásady ochrany osobních údajů.