Sendvičové panely

Sendvičové panely Ruukki se používají na fasády, střechy, příčky a stropy. Mezi nejtypičtější aplikace patří průmyslové a komerční budovy, sportovní haly, velkokapacitní sklady a elektrárny. Tyto panely jsou vhodné také pro konstrukce v potravinářském průmyslu.
Od srpna 2018 vchází v platnost revidovaná norma EN 15254-5, která zvyšuje požadavky na platnost výsledků zkoušek požární odolnosti sendvičových panelů. Hodnoty požární odolnosti musí revidovat všichni výrobci, kteří deklarují charakteristiky sendvičových panelů v souladu s harmonizovanou normou EN 14509: 2013. Předpisy revidované normy a EI klasifikace jsou závazné pro všechny projekty se stavebním povolením vydaným po 31.10.2018. V případě vydání stavebního povolení před tímto datem, je možné aplikovat staré hodnoty požární odolnosti.
Více informací o změně normy
V případě dotazů kontaktujte našeho technika Martin ValešSendvičové panely Ruukki jsou cenově výhodné prefabrikované prvky tvořené vnitřním izolačním jádrem mezi dvěma vrstvami ocelového plechu s barevnou povrchovou úpravou. Izolační jádro může být z minerální vlny nebo materiálu PIR.

Kromě sendvičových panelů nabízí společnost Ruukki širokou řadu příslušenství a potřebných nástrojů k jejich montáži. Poskytujeme rovněž rozsáhlý výběr profesionálních služeb a kompletní technickou podporu.

Naše nabídka sendvičových panelů

Energy sendvičové panely

Systém energy panelů Ruukki® je ucelené řešení fasád, které díky vynikající energetické účinnosti snižuje náklady na energii v budovách.

Sendvičové panely pro chlazené provozy

Náš systém panelů pro chlazené provozy nabízí nízké provozní náklady a vysokou úroveň hygieny.

Standardní sendvičové panely

Naše portfolio základních panelů nabízí širokou řadu vysoce kvalitních produktů pro cenově výhodnou stavbu.

Naše služby pro sendvičové panely

Optimalizace skeletů a plášťů

Naše nejobsáhlejší koncepce služeb umožňuje developerům, aby měli v jednopodlažních budovách přímou kontrolu nad investicemi a provozními náklady budovy již od nejranějších fází. Dokážeme optimalizovat skelet a plášť budovy tak, aby splňoval konkrétní cíle projektu, a dokonce optimalizovat náklady na energii po celou dobu životnosti včetně klimatizačního systému.

Dodávky zakázkových komponent

Díky spolupráci s nakupujícími zákazníky a montážními firmami můžeme společně nabízet výhody našich produktů a technické podpory pro širokou řadu stavebních projektů.

Správná povrchová úprava pro povětrnostní podmínky

Odolnost vůči UV záření

Odolnost povrchové úpravy vůči přirozenému venkovnímu UV (ultrafialovému) záření je stanovena pomocí kategorie Ruv1 – Ruv4 v souladu s technickou normou EN10169. Odolnost vůči UV záření popisuje, jak dobře je povrchová úprava schopna udržet si původní barvu a lesk při instalaci v exteriéru. Povrchové úpravy kategorie Ruv1 mají velmi nízkou odolnost vůči UV záření a je vhodné je používat pouze v interiéru. Povrchové úpravy kategorie Ruv4 mají velmi vysokou odolnost vůči UV záření, a proto je doporučujeme používat i v exteriéru.
 

Korozivita

Plyny a elektrolyty v ovzduší reagují se všemi fasádními materiály. Míra i dopady těchto reakcí závisí na dvou faktorech, na povětrnostních podmínkách (tj. vlhkost, obsah soli, oxidu siřičitého) a na použitém materiálu. V obou případech jsou možnosti velmi rozmanité. Pro konstrukční účely jsou povětrnostní podmínky rozděleny na kategorie C1 až C5 na základě jejich agresivity v souladu s technickou normou EN 12944. Dodavatelé materiálů a povrchových úprav mohou pak posuzovat vhodnost jejich produktů pro různé kategorie pro normální životnost, ale návrháři musí i tak brát při rozhodování o fasádních materiálech v úvahu případné faktory specifické pro konkrétní stavbu.


Kategorie korozivity  Exteriér Interiér
C1 - Vytápěné budovy s čistým ovzduším, např. kanceláře, obchody, školy, hotely.
C2  Ovzduší s nízkou mírou znečištění. Obvykle venkovské oblasti.  Nevytápěné budovy, kde může vznikat kondenzace, např. skladiště, sportovní haly. 
C3  Městské a průmyslové ovzduší, střední znečištění oxidem siřičitým. Pobřežní oblasti s nízkým obsahem soli.  Výrobní prostory s vysokou vlhkostí a částečným znečištěním ovzduší, např. potravinářské závody, prádelny, pivovary, mlékárny. 
C4  Průmyslové zóny se středním obsahem soli.  Chemické závody, plavecké bazény, doky a přístaviště na pobřeží. 
C5-I  Průmyslové oblasti s vysokou vlhkostí a agresivním ovzduším.  Budovy či oblasti s téměř neustálou kondenzací a vysokým znečištěním. 
C5-M  Pobřežní a příbřežní oblasti s vysokým obsahem soli.  Budovy či oblasti s neustálou kondenzací a vysokým znečištěním. 

Kontaktujte nás

Související odkazy

Dokumenty

Poskytujeme vám podporu ve formě detailních výkresů, pokynů pro montáž a dalších typů dokumentů.

Certifikáty a schválení

Vyhledejte si informace o našich certifikátech systému řízení a dokumentaci související s produkty.

Naše služby

Naším cílem je sloužit vám po celou dobu od začátku až do konce vašeho stavebního projektu.

Reference

Lze vyhledávat referenční případy společnosti Ruukki podle produktu nebo typu budovy.