Load-bearing-sheet

Softwarové nástroje pro nosné a tenkostěnné profily

Poimu-logo

Software Poimu pro navrhování nosných profilů

Pomocí Poimu můžete navrhovat nosné profily vyrobené společností Ruukki. Nosné profily jsou v programu Poimu navrženy jako jeden metr široké spojité nosníky. Pro celou konstrukci je v Poimu nutné počítat se stejným typem profilu, ale jeho tloušťka se může lišit. Základní zatížení, jako je rovnoměrné zatížení sněhem a zatížení větrem, lze snadno zadat pomocí několika parametrů. Mohou být také zadány složitější typy zatížení, například zatížení sněhovými závějemi. Softvér také přepočítá upevňovací prvky jak pro nosní konstrukci, tak i pro překrytí. Lze také spočítat upevňovací prostředky a reakce do konstrukce na kterých je plech.

Purcalc-logo

Software PurCalc pro dimenzování tenkostěnným profilů

S PurCalc může uživatel navrhovat tenkostěnné profily pro stěny a střechy od společnosti Ruukki. Profily jsou navrženy jako souvislé nosníky. Typ profilu musí být stejný pro celou konstrukci, ale tloušťka se může lišit. Základní zatížení, jako je rovnoměrné zatížení sněhem a větrem, lze snadno zadat pomocí několika parametrů. Mohou být zadány také složitější typy zatížení, například zatížení sněhovými závějemi. Softvér vypočítá také potřebný počet spojovacího materiálu pro nosnou konstrukci.