Load-bearing-sheet

Softwarové nástroje pro nosné a tenkostěnné profily

Poimu-logo

Software Poimu pro navrhování nosných profilů

Pomocí Poimu můžete navrhovat nosné profily vyrobené společností Ruukki. Nosné profily jsou v programu Poimu navrženy jako jeden metr široké spojité nosníky. Pro celou konstrukci je v Poimu nutné počítat se stejným typem profilu, ale jeho tloušťka se může lišit. Základní zatížení, jako je rovnoměrné zatížení sněhem a zatížení větrem, lze snadno zadat pomocí několika parametrů. Mohou být také zadány složitější typy zatížení, například zatížení sněhovými závějemi. Softvér také přepočítá upevňovací prvky jak pro nosní konstrukci, tak i pro překrytí. Lze také spočítat upevňovací prostředky a reakce do konstrukce na kterých je plech.

Přejít k softvéru Poimu
Purcalc-logo

Software PurCalc pro dimenzování tenkostěnným profilů

S PurCalc může uživatel navrhovat tenkostěnné profily pro stěny a střechy od společnosti Ruukki. Profily jsou navrženy jako souvislé nosníky. Typ profilu musí být stejný pro celou konstrukci, ale tloušťka se může lišit. Základní zatížení, jako je rovnoměrné zatížení sněhem a větrem, lze snadno zadat pomocí několika parametrů. Mohou být zadány také složitější typy zatížení, například zatížení sněhovými závějemi. Softvér vypočítá také potřebný počet spojovacího materiálu pro nosnou konstrukci.

Přejít na softvér PurCalc