Systém certifikace vztahu k životnímu prostředí

Jak mohou naše řešení pomoci zákazníkům k dosažení vysokého hodnocení?
Vzhledem k tomu, že stavební produkty samy o sobě nemohou vynést body, nabízíme odpovídající údaje o produktech a pokyny, jak mohou naše řešení pomoci zákazníkům k dosažení vysokého hodnocení.

Kredity LEED

LEED podporuje celkový stavební přístup k dlouhodobé udržitelnosti cestou zjišťování výkonu v klíčových oblastech. Body LEED jsou udělovány na stobodové stupnici a kredity jsou rozdělovány s ohledem na jejich potenciální ekologický dopady.

Kredity BREEAM

BREEAM (Metoda BRE posuzování vlivů na životní prostředí) je světově nejrozšířenější metodou posuzování vlivu budov na životní prostředí.

Enviromental product declarations

Ruukki’s environmental product declarations demonstrate the environmental benefits of using Ruukki’s products.