Certifikáty a prohlášení

Kvalitativní a ekologické záležitosti společnosti Ruukki jsou spravovány podle normy řízení kvality ISO 9001 a normy environmentálního řízení ISO 14001. V roce 2010 pokrývaly certifikované systémy 99 procent (2009: 98) výroby a v roce 2009 87 procent zaměstnanců (2008: 80). 

V souladu se systémy řízení se společnost Ruukki ztotožnila s procesy a ekologickými aspekty svých činností a vypracovala cíle a programy k jejich dosažení. Součástí systému správy životního prostředí je ztotožnění se statutárními požadavky, které se vztahují na činnosti, a zajištění souladu s těmito a dobrovolnými závazky. Důležitou součástí správy kvality a ekologické problematiky je také poznávání a rozvíjení potřeb kapitálových účastníků.

Za účelem stálého zlepšování jsou systémy a činnosti pravidelně hodnoceny pomocí vnitřních i vnějších auditů. V auditech je stanoveno, zda systémy splňují či nesplňují požadavky. Navíc vedení pravidelně uvádí ve svých přehledech, zda systémy pro správu kvality a životního prostředí plní či neplní určené cíle.

Certifikáty a prohlášení k jednotlivým produktům

Sendvičové panely

Zde najdete certifikáty a prohlášení k sendvičovým panelům.

Fasádní obklady

Zde najdete certifikáty a prohlášení k fasádním obkladům.

Nosné trapézy

Zde najdete certifikáty a prohlášení k nosným trapézám.

Všeobecné obchodní podmínky