Правове застереження

Здійснюючи доступ до веб-сторінок Ruukki (далі — «Веб-сайт»), ви погоджуєтесь із викладеними далі умовами та положеннями. Не здійснюйте доступ до цього Веб-сайту, якщо ви не згодні з усіма викладеними нижче умовами.

Загальні умови

Вміст цього Веб-сайту є одноосібною власністю корпорації Rautaruukki та (або) її дочірніх підприємств і афілійованих осіб (далі — Ruukki). Усі матеріали (у тому числі, серед іншого, корпоративні символи, фірмові найменування, назви продукції, торговельні марки, текст, зображення та аудіовізуальні елементи) на цьому Веб-сайті захищені авторським правом, при чому всі авторські права зберігаються за Ruukki. Усі права, які прямо не надаються цими умовами, збережено. Відтворення, передача, поширення або зберігання усього вмісту або його частини в будь-якій формі без попередньої письмової згоди Ruukki заборонено, окрім як згідно з наданим нижче дозволом.

З урахуванням наведених тут умов і положень, а також усіх діючих місцевих законів і нормативно-правових актів компанія Ruukki надає вам невиключне особисте обмежене право, яке не підлягає передачі, на доступ, використання та відображення цього Веб-сайту та супровідних матеріалів виключно з метою особистого використання. Цей дозвіл не є передачею прав власності на цей Веб-сайт і матеріали, що на ньому містяться, і підлягає дії нижче наведених обмежень: (i) ви маєте зберегти на всіх копіях цього Веб-сайту та матеріалів усі повідомлення про авторські права та інші права Ruukki; і (ii) забороняється будь-яким чином змінювати, розповсюджувати, передавати або зберігати Веб-сайт або матеріали, публічно їх відображувати або представляти або іншим чином використовувати Веб-сайт і матеріали для будь-яких громадських або комерційних цілей, за винятком прямо дозволених у цих умовах випадків. Щодо окремих документів на цьому Веб-сайті можуть діяти додаткові умови, зазначені в таких документах. Використання прес-релізів та інших документів, що відносяться до категорії загальнодоступних, дозволено в засобах масової інформації за умови зазначення джерела інформації.

Правове застереження та обмеження відповідальності

Вміст цього Веб-сайту надається на умовах «як є» та «в міру доступності». Будь-який документ на сайті може містити технічні неточності або друкарські помилки. Крім того, Ruukki не надає жодних гарантій про відсутність на цьому Веб-сайті або на сервері, який забезпечує доступність цього Веб-сайту, вірусів або інших шкідливих елементів. Хоча інформацію, яка надається на цьому Веб-сайті, отримано або складено з джерел, які ми вважаємо надійними, Ruukki не надає жодних заяв або гарантій, прямо виражених або таких, що маються на увазі, щодо точності, дійсності, наявності, придатності до конкретної цілі, відсутності порушення авторських прав, актуальності, функціональності або повноти будь-якої інформації або даних, які надаються вам. Ruukki залишає за собою право змінювати Веб-сайт або відкликати доступ до нього в будь-який час. Уся інформація може мінятися без попереднього повідомлення.

Цей Веб-сайт містить тільки загальну інформацію про корпорацію Rautaruukki, її цінні папери та деривативи, що є предметом торгівлі. Жодна представлена на цьому Веб-сайті інформація не може тлумачитись як пропозиція про продаж або купівлю цінних паперів чи деривативів або як рекомендація про інвестиції.

Не слід покладатися на інформацію на цьому Веб-сайті у зв'язку з будь-якими інвестиційними рішеннями. Під час прийняття інвестиційних рішень інвестори мають виходити з власних досліджень та оцінок компаній, цінних паперів або деривативів і пов'язаних з ними ризиків.

Ruukki не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі, випадкові, фактичні або побічні збитки, які виникли будь-яким чином у зв'язку з будь-яким використанням або неможливістю використання цього Веб-сайту, у тому числі, серед іншого, за втрачений прибуток, перерву в господарській діяльності, втрату програм або інших даних у вашій системі обробки інформації або інші збитки, навіть якщо компанії Ruukki або її представникам повідомлено про такі збитки. Компанія Ruukki не несе відповідальності за будь-які неточності, затримки або помилки, які містяться на цьому Веб-сайті або пов'язані з ним, і не зобов'язана повідомляти користувачів про оновлення інформації

The information on this Website must not be relied upon in connection with any investment decision. When making investment decisions, the investors must base their investments on their own investigations and assessments of the companies, securities or derivatives and the risks associated.

Ruukki shall not be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of, caused in connection with or due to any use of or inability to use this Website including but not limited to loss of profit, business interruption, loss of programs or other data on your information handling system or otherwise, even if Ruukki or its representatives are advised of such damages. Ruukki shall not be liable for any inaccuracies, delays or failures contained on or related to this Website, and shall not be obligated to notify users when information has been updated.

Посилання

Для легкості доступу Ruukki може помістити на цьому Веб-сайті посилання на інші сайти в інтернеті, які належать третім особам або знаходяться під контролем третіх осіб. Ruukki не бере на себе жодної відповідальності та не представляє жодних заяв або гарантій стосовно матеріалів, створених або опублікованих третіми особами, на які є посилання на цьому Веб-сайті.

Передача даних

By submitting material to any of our servers, for example, by email or via the Website you agree that:

(A) The material will not contain any item that is unlawful or otherwise unfit for publication.

(B) You will use reasonable efforts to scan and remove any viruses or other contaminating or destructive features before submitting any material.

(C) You own the material or have the unlimited right to provide it to us and Ruukki may publish the material free of charge and/or incorporate it or any concepts described in it in our products without accountability or liability.

(D) You will not take action against us in relation to material that you submit and you agree to indemnify us if any third party takes action against us in relation to the material you submit.