Varumärken

Läs dessa riktlinjer och villkor noga innan du använder Ruukkis varumärken.

Allmänt

Varumärkesnamnet Ruukki, våra slogans "Building your tomorrow" / "Att bygga din morgondag" och Ruukkis produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Rautaruukki Corporation eller dess dotterbolag (hädanefter kallade Ruukki). Ruukkis varumärken är immaterialrättslig egendom och betraktas som viktiga och värdefulla tillgångar för företaget.

Ha följande riktlinjer i beaktande för rätt användning av Ruukkis varumärken. Dessa riktlinjer gäller för Ruukkis anställda, kunder, licensinnehavare samt annan tredje part som använder Ruukkis varumärken.

Riktlinjer för användning av Ruukkis logotyper och produktnamn

Du får beskriva Ruukki och Ruukkis produkter och tjänster med deras varumärkesnamn så länge det görs på ett rättvisande, rättvist och icke vilseledande sätt, samt efterlever dessa Riktlinjer, som kan då och då kan modifieras av Ruukki efter Ruukkis eget gottfinnande. Ruukkis produktnamn eller Ruukkis logotyp får aldrig kopplas till andra produktnamn, namn på tjänster, varumärken, logotyper eller företagsnamn. Du får heller inte använda märken eller logotyper som är förvirrande lika Ruukkis märken och logotyper.

Användning av Ruukki-logotypen 

Ruukki har begränsat användningen Ruukki-logotypen till endast vissa partners, för vilka Ruukki beviljat licens eller givit ett skriftligt tillstånd. Följ de riktlinjer du tilldelades i samband med licensavtalet, om du är innehavare av licens för Ruukki-logotypen.

Om du inte har licens för användning av Ruukki-logotypen får du använda namnet Ruukki i text när du beskriver produkters ursprung. Observera att varumärkessymblerna ® och ™ inte ska användas med namnet Ruukki, när Ruukki diskuteras som ett företag.

Om du är intresserad av att skaffa en licens för användning av Ruukki-logotypen, kontakta ditt lokala försäljningsteam.

Användning av Ruukkis produktnamn 

Följande regler gäller för de av Ruukkis produktnamn som är varumärken eller registrerade varumärken.

  • Varumärkessymbolerna ® eller ™ ska användas tillsammans med Ruukkis produktnamn beroende på om märket är registrerat eller används i den region där märket används. Kontakta din lokala säljpersonal eller Ruukkis IPR-team för att vara säker på vilken symbol du ska använda.
  • Böj eller pluralisera inte ett varumärke (till exempel Puralen, Puralar) och använd inte possessiva konstruktioner.
  • Typvarumärken skrivs alltid med latinska bokstäver. Kombinera inte varumärken med andra varumärken eller namn.
  • Följande copyright-klausul ska om möjligt infogas i marknadsföringsmaterial: "Ruukki, Rautaruukki och Ruukkis produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Rautaruukki Corporation."

Lägg inte till Ruukkis varumärken på produkter i tryck eller på något annat sätt.

Gamla varumärkes- och företagsnamn

Ruukkis gamla varumärkesnamn, såsom Rannila och Gasell är varumärken eller registrerade varumärken i Finland och andra länder. Dessa namn ska emellertid inte längre användas i beskrivningar av Ruukki, dess dotterbolag eller produkter.