Tillgänglighet

Ruukki vill att denna webbplats ska vara tillgänglig för alla, och vi arbetar ständigt för att förbättra den.

Standardöverensstämmelse

I vårt förbättringsarbete utvärderar och förbättrar vi ständigt webbplatsen i enlighet med W3 Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll. Webbplatsen kommer att uppdateras så att de avsnitt som överensstämmer med riktlinjerna beskrivs.

Följande är några av alla de åtgärder Ruukki har vidtagit för att förbättra webbplatsens tillgänglighet:

  • Det går att navigera med tabb-tangenten
  • Sidostrukturen redovisas med header-element
  • Textstorleken kan ändras om webbläsaren tillåter detta
  • Bilder som innehåller viktig information (som alltså inte är bara dekorativa) har en förklarande text

Sajtkartan ger information om webbplatsens utformning

Webbläsarkompatibilitet

De standardwebbläsare som stöds är:

  • Chrome 45+, Chrome Mobile 42+
  • Firefox 38+
  • Internet Explorer 9+
  • Safari 7+, Safari Mobile 7+
  • Android 4+