Integritetspolicy

Din personliga integritet när du besöker denna Webbplats är mycket viktig för Ruukki. Läs vår Sekretesspolicy innan du använder Webbplatsen. Om du inte accepterar villkoren i vår Sekretesspolicy förutsätter vi att du lämnar Webbplatsen.

Användning av personuppgifter

De flesta sidorna på webbplatsen är endast till för information och kräver inte att du lämnar några personuppgifter. Vi samlar in information om hur du kommunicerar med webbplatsen. Denna information kan länkas till eventuell personuppgifter som Ruukki har om dig.

Vi kan behöva samla in dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla den information och de varor du begär samt i marknadsförings-, försäljnings-, affärs- och produktutvecklingssyfte. All användning av dina personuppgifter sker med ditt samtycke. Genom att tillhandahålla Ruukki information via denna Webbplats samtycker du till att dina personuppgifter används såsom specificeras i denna Policy.

Personuppgifter, inklusive namn, adresser och telefonnummer som du tillhandahåller till Ruukki kommer att behandlas manuellt och av datorer. Ruukki strävar efter att skydda dina personuppgifter så effektivt och säkert som möjligt. Dessutom strävar Ruukki ständigt efter att förbättra företagets webbplatser för att kunna tillhandahålla tjänster med bättre kvalitet och större omfattning.

Skydd av personuppgifter

Ruukki har förbundit sig att skydda din integritet och personuppgifter. Ruukki behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig finsk persondatalagstiftning och denna Sekretesspolicy. Dina personuppgifter flyttas inte utanför Rautaruukki Corporation eller dess dotterbolag, filialer eller betrodda partners.

 

Beskrivning av dataskyddsregister

Kombinerad registerbeskrivningsfil och informationsformulär
Personuppgiftslagen (523/1999) Avsnitt 10 och 24
Författat den: 15 juni 2010

Registeransvarig

Namn (Organisationsnummer): Rautaruukki Corporation (Organisationsnummer: 0113276-9)
Adress: Panuntie 11, FI-00620 Helsingfors, Finland
Annan kontaktinformation: +358 20 59 150

Registernamn

Rautaruukki Corporations produkt- och servicekundregister

Anledning till behandling av personuppgifter

Registrets syfte är att behandla kunddata för att:

 • Underhålla webbplatsen www.ruukki.se och tillhandahålla produkter, tjänster, rekrytering eller tävlingar via webbplatser eller på annat sätt.
 • Utveckla och styra kundförhållandet mellan tjänsteleverantör och kund.
 • Identifiera kunder och tillhandahålla informationssäkerhet.
 • Styra internt och externt ansvar inom Rautaruukki Corporation, dess dotterbolag, filialer och underleverantörer i den mån de har koppling till tillhandahållna produkter och tjänster, rekryteringsdatabaser eller internettävlingar arrangerade av företaget.
 • Tillhandahålla information för användning av Rautaruukki Corporation, dess dotterbolag, filialer och underleverantörer vid direktmarknadsföring, datautvinning och närliggande åtgärder såsom profilering av kunddata för ovan nämnda syften.

Registrets informationsinnehåll

Nedan redovisas några av de kategorier för vilka Rautaruukki Corporation samlar in data:

 • Teknisk data eller den information som samlas in med cookies om användarens besök på och användning av www.ruukki.com-webbplatser och tillhörande loggdata som identifierar användarens plats, tid och användning
 • Information som tillhandahålls av kunden, såsom namn, gatuadress, telefonnummer, e-postadress och annan kontaktinformation som krävs exempelvis vid leverans av varor och tjänster, kundkommunikation och användaridentifiering
 • Information om kundrelation och kontrakt, såsom kundens önskemål och orderinformation, och information kopplad till andra webbplatser samt varor och tjänster som levereras via dem
 • Användarprofiler som bygger på informationen ovan och ekonomisk information om användaren kopplad till varor och tjänster

Vanliga informationskällor

 • Cookie-information från kundens hårddisk som insamlats av Rautaruukki Corporation, dess dotterbolag, filialer och underleverantörer eller loggdata från övervakning av webbplatsanvändningen
 • Information som tillhandahållits av kunden, såsom allmän kund- och orderinformation
 • Enheter inom Rautaruukki Corporation, dess dotterbolag, filialer och underleverantörer som tillhandahåller produkter, tjänster och mervärdestjänster (till exempel logistiktjänster) kopplade till webbplatsen www.ruukki.se

Normalt utlämnande av information och överföring av information till länder utanför EU eller EES

Information lämnas ut och överförs i de syften som beskrivs ovan till enheter inom Rautaruukki Corporation, dess dotterbolag, filialer och underleverantörer, varav vissa återfinns utanför EU och EES. Vissa av de servrar som används för att driva webbplatsen www.ruukki.se återfinns också utanför EU eller EES.

Registersäkerhet

A. Fysisk data: Fysisk data hålls inlåst och är tillgänglig endast för behörig personal.

B. Datorbehandlad data: Webbplatsen använder tekniskt dataskydd som syftar till att säkerställa att informationen som laddas upp hålls opåverkad och tillgänglig endast för behörig personal. Endast viss personal på Rautaruukki Corporation, dess dotterbolag, filialer och underleverantörer har användarnamn och lösenord för åtkomst till systemet.

Kontrollrätt

Som regel har alla personer rätt att kontrollera den information som finns om dem i persondataregistret. Alla förfrågningar om kontroll av informationen ska ställas skriftligen och undertecknat av personen i fråga, eller personligen till registeransvarig. Förfrågningar om kontroll av persondata ska skickas till Rautaruukki Corporation på adressen ovan.

Korrigera information

Alla personer har rätt att få felaktig information om dem korrigerad. Förfrågningar om korrigering av felaktig information ska skickas skriftligen och med nödvändig information. Förfrågningar om korrigering av information ska skickas till Rautaruukki Corporation på adressen ovan.

Cookies

Ibland kan cookies placeras på din dator i syfte att förbättra webbplatsens effektivitet och de tjänster Ruukki erbjuder dig. En cookie består av information som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. På så vis kan Ruukki identifiera dig.

Cookies är vanliga på många webbplatser idag. De flesta webbläsarna låter dig ställa in om du inte vill ha cookies, eller om du vill bli aviserad innan de placeras ut. Observera att om du inte accepterar cookies kan detta påverka webbplatsen eller tjänsteanvändbarheten.

Andra bestämmelser

Denna sajt kan innehålla länkar till andra webbplatser. Ruukki ansvarar inte för andra webbplatsers innehåll eller säkerhet.

Ruukki strävar kontinuerligt efter att utveckla sina webbplatser och kan när som helst revidera denna Sekretesspolicys villkor genom att uppdatera den.

Kontakta Ruukki

Du kan korrigera eventuella felaktigheter i de personuppgifter vi har om dig genom att kontakta Ruukki. På din begäran korrigerar eller raderar vi eventuell inkomplett, felaktig eller inaktuell persondata om dig. För mer information, kontakta Ruukki Legal Affairs (tel. +358 20 59 150).