Load-bearing-sheet

Programvaror för lastbärande högprofiler och balkar

Poimu-logo

Poimu® software används för att dimensionera lastbärande högprofilsplåt

Med hjälp av Poimu® software kan Du dimensionera Ruukkis högprofiler. Högprofilen beräknas i programmet som en 1 meter bred kontinuerlig balk. Programmet förutsätter att Du använder samma typ av profil i Din beräkning men tjockleken kan varieras. Grunddata som t.ex. snö- och vindlast läggs enkelt in i beräkningen. Även mer krävande fall med snöfickor och snödrev kan läggas in i programmet. Poimu® software beräknar och dimensionerar infästningen samt även mängden sidoöverlappsskruv.

Go till Poimu® software
Purcalc-logo

PurCalc® software används för att dimensionera lättbalkar

Med hjälp av PurCalc® software kan Du dimensionera Ruukkis lättbalkar som kontinuerlig balk. Programmet förutsätter att Du använder samma balktyp dock kan tjockleken varieras. Balken förutsättes vara stagad i ena flänsen. Grunddata som t.ex. snö- och vindlast läggs enkelt in i beräkningen. Även mer krävande fall med snöfickor och snödrev kan läggas in i programmet. Programmet beräknar även nödvändig infästning.

Go till PurCalc® software