Load-bearing-sheet

Programvaror för lastbärande högprofiler och balkar

Poimu-logo

Poimu® dimensioneringsprogram för lastbärande högprofiler

Dimensioneringprogrammet Poimu® ger Dig möjligheten att optimera Ditt tak i enlighet med Eurocode. Genom att mata in grundläggande data får Du hjälp att välja rätt högprofil från Ruukki, längdbestämd och klar. Programmet kan användas både för en- och tvåfackssystem samt även för kontinutetsberäkningar.

Gå till Poimu®
Purcalc-logo

PurCalc® programvara för dimensionering av lättbalk

PurCalc® software används för att dimensionera lättbalkar. Med hjälp av PurCalc® software kan Du dimensionera Ruukkis lättbalkar som kontinuerlig balk. Programmet förutsätter att Du använder samma balktyp dock kan tjockleken varieras. Balken förutsättes vara stagad i ena flänsen. Grunddata som t.ex. snö- och vindlast läggs enkelt in i beräkningen. Även mer krävande fall med snöfickor och snödrev kan läggas in i programmet. Programmet beräknar även nödvändig infästning.

Go to PurCalc®