Thorsgården – kontorsbyggnad

Samarbetspartners

  • Arkitekturdesign: Tegnestuen LOKAL
Google maps image for pdf print

Thorsgården i stadsdelen Nørrebro i Köpenhamn stod färdig 1942 och tjänstgjorde som industribyggnad fram till år 1970. Sedan byggdes den om till en kontorsbyggnad, vilket den har varit fram tills i dag. Byggnaden har fem våningar och en golvareal på ca 3 500 kvadratmeter. Den 1 april 2019 slutfördes en renovering av byggnadens fasad och dess fodring. I dag hyser byggnaden ett gym, fysioterapeutiska tjänster och en designentreprenör.

Ruukki levererade Cor-Ten-paneler för fasaden och ramen för fästning av panelerna samt utarbetade som konstruktionstjänst ett fasaddiagram för att visa hur ramen och panelerna bör fästas.

”Cor-Ten-fasaden smälter utmärkt in med de andra byggnaderna i området. Cor-Ten får en vacker patina och passar väl in bland övriga röda tegelbyggnader i området, säger Morten Bang som ansvarade för arkitektonisk design.