Tårnet Kulturarena i Norge

Vi levererade fasadkonceptet Ruukki Forma®, inkluderande både sandwichpaneler och fasadkassetter.

Samarbetspartners

  • Ägare/investerare: Oxer Eiendom
  • Arktitektbyrå: Helen & Hard architects
  • År: 2018

 

Google maps image for pdf print

Renoveringen av Tårnet Kulturarena färdigställdes sommaren 2019. Byggnaden har tidigare inrymt en kabelfabrik. Den 11 våningar höga byggnaden fungerar idag som hyresvärd åt en mängd olika kulturaktiviteter. Vi levererade fasadkonceptet Ruukki Forma®, inkluderande både sandwichpaneler och fasadkassetter. Cor-Ten® fasaden matchar mycket väl den intilliggande industrimiljön i området. Fasadkassetterna är perforerade och en LED belysning gör tornet levande även på kvällen. ”Användningen av sandwichpaneler möjliggjorde en snabb byggprocess och gav byggnaden en effektiv tilläggsisolering,” säger projektledare Lars-Petter Pettersen hos fastighetsbolaget Oxer Eiendom.