Sysav, värme- och kraftverk

Detta är ett bra exempel på hur vi kan hjälpa kunderna att lösa sina problem. I detta utmanande projekt levererade vi en horisontell sinusprofil i råaluminium, Sinus 55, till väggarna. Den är saltvattenresistent och blank inledningsvis, men övergår med tiden till grått som ett reslutat av oxidering. Bakom denna placerades ett fäste och en innervägg av 1,2 mm bandplåt. Bandplåten var galvaniserad och belagd med en färg som vanligtvis används på ytterväggar, eftersom ytan måste vara resistent mot värme och fukt i ett kraft-/värmeverk

Relaterade produkter

Samarbetspartners

  • Entreprenör: NCC, underleverantör Plåtexpressen
  • Installationsföretag: Plåtexpressen
  • År: 2008

Google maps image for pdf print

Inledningsvis hade huvudentreprenören (NCC) bara en arktitektskiss, och underleverantören (Plåtexpressen) stod inför många utmaningar. Kraftanläggningens tak skulle rymma ett väderskydd med isolering, och en stomme för att hålla skyddet med rätt vinklar och mått. Vind- och väderbelastningar var viktiga faktorer vid beräkningarna för att garantera ett fungerande system. Det fanns också stränga krav på innerväggarna, på grund av de påfrestningar som orsakas av hetta och fukt. I likhet med taket var ytterväggarna också tvungna att motstå elementen. Dessutom måste konstruktionen vara rationell med avseende på pris och tidsåtgång.

De flesta av de tekniska lösningarna måste installeras under de första två faserna under bygget av Sysav. Utmaningarna som Ruukki stod inför var den detaljerade designen av taket och väggarna, ritningarna och att förvandla arkitektens ritningar till praktiska lösningar. 

Taket krävde ett väderskydd och en bärande konstruktion. På en hög byggnad i ett exponerat och ofta blåsigt område är det väldigt viktigt att få måtten exakt rätt för att väderskyddet ska fungera. Väggarna skulle också fungera som väderskydd, och på den punkten hade arkitekten en bestämd uppfattning om hur slutresultatet skulle se ut, med en horisontell sinusformad profil.

Ruukki producerade de tekniska lösningarna för väggarna och taket i samarbete med byggingenjörerna på Ramboll. ”Vi satte oss ner och löste alla detaljerna tillsammans med utgångspunkt i ritningarna”, säger Gunnar Gundersen, Ruukkis försäljningsingenjör.

”Vi har arbetat länge med Ruukki och det var självklart att välja dem för detta projekt”, säger Henry Svensson, VD på Plåtexpressen, Ruukkis kund i Sysav-projektet. Ruukki är en fantastisk partner som alltid håller tiderna och erbjuder mycket bra priser. ”Ruukki är mycket konkurrenskraftigt och kan leverera det mesta.”, säger Henry Svensson.

Ruukki levererade ett IP-fäste, som är en stålkonstruktion och användes som väggisolering. De levererade även de sinusformade ytbeklädnaderna av aluminiumplåt och det korrugerade stålet (TRP-stål) till taket. ”Allt höll hög kvalitet och vi blev klara i tid. När man bygger något som är 50 m högt är det viktigt att allt kommer i tid och i rätt ordning”, säger Svensson.

Inledningsvis kan priset för monteringsfärdiga väggfästen verka högre än med andra metoder. Vid större byggnadsprojekt är tidsaspekten extremt viktig för priset. "Det är en fråga om att utföra byggnadsarbetet rationellt, eftersom det påverkar priset och tidsåtgången, och fördelarna totalt är då större med denna modell", säger Gundersen.

Ruukkis medarbetare är experter på konstruktionslösningar och utöver hög kvalitet och tillförlitliga leveranser hjälper Ruukki också till med att utveckla de praktiska lösningarna och implementeringen.