Sushi-Tokyo

Den moderna arkitekturen gör Sushi Tokio intressant och iögonfallande. Rostfärgen kontrasterar snyggt mot den omgivande grönskan och kombinationen av glas och Cor-Ten® betonar entréportalens moderna design. Cor-Ten®-stål, som installerades vertikalt på den ventilerade fasaden över byggnadens undervåning. Den anpassade profillayouten passar byggnadens form perfekt. ©Photo: Przemysław Turlej

Relaterade produkter

Samarbetspartners

  • Ägare/investerare: Doppelt S.C.
  • Entreprenör: Montobud Artur Piechowiak
  • Arktitektbyrå: ENDE marcin lewanowicz
  • Installationsföretag: 
  • År: 2014
Google maps image for pdf print
Sushi Tokyo grundades 2009 ur en passion för det japanska köket. År 2014 byggde företaget en ny restaurang i Poznań. Den moderna arkitekturen gör denna byggnad mycket intressant och iögonfallande. Denna effekt kunde uppnås tack vare en attraktiv kombination av glas, metall och Cor-Ten®-stål.

År 2014 levererade 250 m² Design Cor-Ten® S7-beklädnadsprofiler med en tjocklek på 1 mm. Fasaden monterades av Montobud Artur Piechowiak.

Design Cor-Ten® installerades vertikalt på den ventilerade fasaden över byggnadens undervåning. Stålplåtarna fästes med rostfria självborrande skruv. Takfots- och hörnbeslag tillverkades av plan Cor-Ten®-plåt med 1 mm tjocklek.
Den anpassade profillayouten passar byggnadens form perfekt. Rostfärgen kontrasterar snyggt mot den omgivande grönskan och kombinationen av glas och Cor-Ten® betonar entréportalens moderna design.  

Sushi Tokyo was established in 2009 as the result of passion for Japanese cuisine. In 2014 the company built a new restaurant in Poznań. Modern architecture makes this building very interesting and distinguishable. Such an effect was possible to achieve thanks to an attractive combination of glass, metal and Cor-Ten steel.

In 2014 Ruukki delivered 250 m2 of Design Cor-Ten S7 cladding profiles, 1,00 mm thick. The facade was assembled by Montobud Artur Piechowiak.
Design Cor-Ten was installed vertically on the ventilated facade of the building’s lower floor. Steel sheets were fastened with the use of stainless self-drilling screws. Eaves and corner flashings were made of Cor-Ten flat steel sheets, 1,00 mm thick.
Adopted profile layout perfectly matches the building’s shape. Rusty color nicely contrasts with the surrounding greenery and the combination of glass and Cor-Ten on the entrance portal emphasizes modern design.