Slottsträdgårdens basar

Utvecklingen och renoveringen av basaren inbegrep nybyggnation av en multifunktionshall och en underjordisk parkeringsanläggning. Dessutom byggdes en ny genomgående gångväg med trappor, hissar och en rulltrappa längs medeltidsmurarna i syfte att koppla samma slottets våningar med Donaus strand. Dessa nya funktioner som lades till den gamla konstruktionens väggar försågs med iögonfallade skyddslager av Cor-Ten®.

Samarbetspartners

  • Ägare/investerare: Ungerska staten
  • Arkitektbyrå: Középülettervező Zrt. Ferenc Potzner, Péter Pottyondy och Ádám Potzner
  • Installationsföretag: Alukonstrukt Kft.
  • År: 2014

 

Google maps image for pdf print

Slottsträdgårdens basar i Budapest byggdes mellan 1875 och 1883 i nyrenässansstil av Miklós Ybl, den mest framträdande arkitekten i Ungerns historia. Det 300 meter långa byggnadskomplexet, som nu är del av ett UNESCO-världsarv, utformades för att fungera både som entré och gräns mellan Slottsträdgården och Donaus flodbank.

 Utvecklingen av basaren inbegrep utöver ombyggnaden också nybyggnation av en multifunktionshall och en underjordisk parkeringsanläggning. Dessutom byggdes en ny genomgående gångväg med trappor, hissar och en rulltrappa längs medeltidsmurarna i syfte att koppla samma slottets våningar med Donaus strand. Dessa nya funktioner som lades till den gamla konstruktionens väggar försågs med iögonfallade skyddslager av Cor-Ten®