Rheinvorlandspeicher, kontorsbyggnad

”Den nya fasaden återspegler föränderliga krav samtidigt som den betonar byggnadens identitet som industriminne. Cor-Ten®harmoniserar kanske inte med omgivande byggnader, men i allra högsta grad med den omgivande funktionaliteten: inget annat material kan vara mer kostnadseffektivt eller lämpat för hamnar.” Chefsarkitekt Peter Schmucker, Architects Schmucker und Partner, Tyskland

Relaterade produkter

Samarbetspartners

  • Ägare/investerare: 
  • Entreprenör: Baumann Dach + Wand 
  • Arkitektbyrå: Architects Schmucker und Partner
  • Installationsföretag:
  • År: 2013
Google maps image for pdf print

Den så kallade ”Rheinvorlandspeicher” i Mannheims hamn byggdes 1957 och hade stått tom i ungefär 20 år.

I mitten av 2013 fick den övergivna 7-våningsbyggnaden en renässans med hotell, eleganta butiker, exklusiv restaurang och kontorslokaler.

Ruukki levererade 3 000 m² värderbeständigt konstruktionsstål i form installationsklara fasadkassetter – Design Cor-Ten® S7.