People’s History Museum

Vi levererade Liberta Cor-Ten® 600 till den yttre fasaden på det iögonfallande People’s History Museum i Manchester. I detta projekt behövde vår lösning föra samman äldre och nyare byggnader arkitektoniskt. Byggnaden har en framträdande placering vid floden och krävde en iögonfallande exteriör för att locka besökare och låta museet synas bland omgivande byggnader.

Samarbetspartners

  • Arkitektbyrå: Austin-Smith:Lord
  • Installationsföretag:
  • År: 2010
Google maps image for pdf print
Denna byggnad har en framträdande placering vid floden och krävde en iögonfallande exteriör för att locka besökare och låta museet synas bland omgivande byggnader.

Med Liberta Cor-Ten® 600 kunde arkitekten designa en byggnad som är modern och elegant men ändå harmoniserar med det gamla pumphuset. På så vis kunde tillbygget få en stark närvaro utan att helt överskugga den historiska platsen.

Efterhand som byggnaden åldras kommer exteriörens material att förändras genom naturliga miljöpåverkan på ytskiten. Detta är en av anledningarna till varför Liberta Cor-Ten® 600-materialet passar tillsammans med äldre byggnader, särskilt tegelhus.

People’s History Museum var den första offentliga byggnad i Storbritannien att byggas med det speciella Cor-Ten®-metallskalet. Byggnaden kom sedermera att vinna priset Greater Manchester Chamber Building of the Year år 2010.

©Photo: Austin-Smith: Lord