Offentliga byggnader – Majåkerskolan

"Skolbyggnaden har fina kontraster. Cor-Ten® ger värme, partiet med tegel ger byggnaden kyla och metallsektionerna ger en mörk yta. Majåkerskolan är en succé och jag är glad över resultatet", säger arkitekt SAR/MSA Sofia Lilja på Linkarkitektur.

Relaterade produkter

Samarbetspartners

  • Installation: Br.Sjöholms Plåtslageri
  • Arkitektonisk design: Linkarkitektur
  • Investerare: Lidköping kommun
Google maps image for pdf print

År 2017 stod Majåkerskolan i Lidköping klar, en grundskola för elever upp till årskurs 6. Förutom klassrum har Majåkerskolan en matsal med eget kök, utrymmen för skolhälsovård samt en idrottshall med omklädningsrum. Skolan erbjuder en trevlig, kreativ och flexibel lärmiljö som motiverar eleverna att prova nya sätt att tänka och göra saker.

Ruukki levererade Ruukki Liberta Cor-Ten® 600 fasadkassetter till den nya Majåkerskolan.

"Skolbyggnaden har fina kontraster. Cor-Ten® ger värme, partiet med tegel ger byggnaden kyla och metallsektionerna ger en mörk yta. Majåkerskolan är en succé och jag är glad över resultatet", säger arkitekt SAR/MSA Sofia Lilja på Linkarkitektur.