National Memorial Museum in Palmiry

Vi levererade Lamella Cor-Ten® 30-fasadpaneler till byggprojektet för det nationella minnesmuseet i Palmiry. Före installationen perforerades panelerna med laser för att skapa oregelbundet placerade cirkelformade hål som liknar kulhål.

Relaterade produkter

Samarbetspartners

  • År: 2011
Google maps image for pdf print
Målsättningen med designen var att säkerställa att den nya byggnaden passar in i omgivningen i så stor utsträckning som möjligt – gröna träd, sanddyner i skogen, men först och främst en slags enkel kyrkogård med gravarna efter polska medborgare som avrättades här under andra världskriget.

Den moderna konstruktionen byggdes med en fasad av glasväggar, Lamella Cor-Ten® 30-fasadpaneler och betongplattor.