LUT University – offentlig byggnad

"Jag är mycket nöjd med stödet vi fick från Ruukki, det underlättade vårt arbete. Det bästa är att byggnadens användare är nöjda. Jag har hört eleverna berätta om hur fantastiska lokaler de har fått. Denna typ av direkt respons gör mig mycket lycklig", säger Piia Viitanen.

Samarbetspartners

  • Arkitekturdesign: Aihio Arkkitehdit Oy
Google maps image for pdf print

Under åren 2016–2018 renoverades huvudbyggnadens fasad på LUT University, specialiserat på forskning och utbildning inom teknik och ekonomi. Byggnadens fasad var delvis renoverad, vilket avslöjade dess ursprungliga tegelfodring. För att ge byggnaden ett djärvt, originellt utseende konstruerades den nya fasaden med Cor-Ten-fasadkassetter, som levererades av Ruukki.

Arkitekt Piia Viitanen från Aihio Arkkitehdit konstaterar att Cor-Ten är ett genuint och chosefritt material som passar byggnaden väl genom att respektera byggnadens gamla, röda tegelfodring. Cor-Ten är ärligt modernt och försöker inte efterlikna det gamla materialet och utseendet. Viitanen är nöjd med projektet.

– Jag är mycket nöjd med stödet vi fick från Ruukki, det underlättade vårt arbete. Det bästa är att byggnadens användare är nöjda. Jag har hört eleverna berätta om hur fantastiska lokaler de har fått. Denna typ av direkt respons gör mig mycket lycklig, säger Piia Viitanen.