Kontorsbyggnad – Paupys, Vilnius, Litauen

Ett nytt område, Paupys, har byggts bredvid den gamla staden i Litauens huvudstad Vilnius. Som beklädnad på områdets största byggnad som inhyser kontor och butikslokaler, valde arkitekterna Ruukkis Cor-Ten-plåt och rektangulära rör tillverkade av samma material.

Samarbetspartners

  • Arkitektonisk design: Audrius Ambrasas Architects 
  • År: 2020

 

Google maps image for pdf print

Det andra fasadmaterialet är betong. 

Cor-Ten och betong är båda naturmaterial som fungerar bra tillsammans.

”Cor-Ten valdes som ett av byggnadens beklädnadsmaterial eftersom vi ville ge byggnaden en industriell känsla som knyter an till områdets historia”, förklarar arkitekten Audrius Ambrasas. 

Förutom på fasaden använde man även Cor-Ten i byggnadens skärmtak, dörr- och fönsterbeslag, skorstenar och åtkomstvägar till trottoarkonstruktioner.