Jäniksenlinna, vattenverk

Byggnadens södra vägg är utrustad med vår Liberta® Solar-fasadkassett. Solpanelerna i väggen producerar elektricitet som används i vattenproduktionen. Dessutom används i fasaden Liberta® Elegant 500- och Ruukki Liberta® Glass-kassetter samt Ruukki® Design Venice-fasadprofilen.

Samarbetspartners

  • Ägare/investerare: TSV
  • Entreprenör: Peab Infra Oy
  • Arktitektbyrå: FCG suunnittelu ja tekniikka Oy
  • Installationsföretag: SPLR Termo Oy
  • År: 2016
Google maps image for pdf print
TSV investerade i ytterligare kapacitet för att hantera en kraftigt ökande efterfrågan på vatten från finska kommuner. När den nya byggnaden är klar kan vattenverket pumpa 19 000 kubikmeter vatten per månad, vilket ökar Tusby kommuns totala pumpkapacitet med 40 %.