Ikano handelsplats

Ikano handelsplats i Vantaa, Finland är ett pilotprojekt för lågenergi och innefattar Ruukkis energipanelsystem. Med en omfattande leverans bestående av stomme, väggar och bärande tak samt konsultation och kontroll för kompletterande byggprodukter förbinder sig Ruukki en Premium-nivå för byggnadens lufttäthet till 0.6.

Samarbetspartners

  • Byggherre: Ikano Retail Centres Vanda Oy
  • Totalentreprenör: Peab Oy
  • Arkitekt: Schauman Architects Ltd
  • Konstruktion: Rakennussuunnittelutoimisto Sormunen & Timonen Oy
Google maps image for pdf print

En handelsplats  med lågenergi

Ikano handelsplats i Vantaa, Finland är ett pilotprojekt för lågenergi och innefattar Ruukkis energipanelsystem. Med en omfattande leverans bestående av stomme, väggar och bärande tak samt konsultation och kontroll för kompletterande byggprodukter förbinder sig Ruukki en Premium-nivå för byggnadens lufttäthet till 0.6.

Samverkanspelare,  WQ balkar, WQ fackverk, och mellanliggande hålplattor utgör handelscentrats stomme. Ett sprinklersystem som leder vattnet till byggnaden är samtidigt också ett system för brandssläckning.

För detta speciella släckningssystem mot brand har Ruukki belönats med certifikat från forskningsinstitutet VTT i Finland. Byggnadens stålstomme har medfört att  HVAC konstruktion och byggande blivit enklare och skapat förutsätningar för flexiblare modifieringar.

”Initialt, var tanken att bygga med en betongstomme, men när vi började planera implementeringen och leveransschema kom vi fram till att Ruukkis stålstomme var en bättre lösning. Vårt val för väggarna  blev också Ruukkis energipanelsystem.” 
Byggplatschef Markku Luolakari, Peab Oy