Hämeen Kirjapaino, tryckeri

”När vi resonerade kring tillbyggnaden funderade vi på om vi skulle stanna kvar på vår befintliga anläggning eller flytta till nya lokaler. Vi bestämde oss för att stanna. Vi äger marken och byggnaden och en flytt skulle inneburit extra kostnader och stopp i produktionen. Det gick att ge hela byggnaden ett harmoniskt uttryck eftersom den nya tillbyggnaden kunde få samma slags fasad som den renoverade delen”, säger Miika Haavisto glatt.

Samarbetspartners

  • Ägare/investerare: Hämeen Kirjapaino
  • År: 2015
Google maps image for pdf print

Hämeen Kirjapaino-byggnaden har en komplex design med hörn och tak i olika höjd. Miika Haavisto, VD, sade redan från början att han hoppades kunna få se Ruukki-produkter vid renoveringen. Ruukkis produkter kom i tid och arbetet fortlöpte enligt plan. Hämeen Kirjapaino genomgick ett renoveringsprojekt i två steg. Det första steget gjordes för två år sedan när byggnadsfasaden reparerades och tre år senare när tillbyggnaden genomfördes. Miika Haavisto sammanfattar projektet i en mening: ”Vi är jättenöjda med våra val och har definitivt inte haft anledning att ångra dem.”