Göteborg energi

Fasadrenoveringen av Göteborg Energi AB:s kraftvärmeverk i Sävenäs blev färdig våren 2018. Ruukki levererade Liberta® Original 102-fasadkassetter till kraftverkets fasad. Kassetter i silvermetallic kulör installerades vertikalt och framhäver därmed byggnadens höjd och ökar dess storslagenhet.

Relaterade produkter

Google maps image for pdf print

Det nu fasadrenoverade kraftverket producerar både värme och el. Kraftverket finns i Sävenäs ca fem kilometer öster om Göteborgs centrum. Över 90 procent av energin från kraftverket i Sävenäs härstammar från återvunna eller förnybara energikällor.

Göteborg Energi har ytterligare två värmekraftverk i Göteborgsregionen och producerar värme till totalt 90 % av flerbostadshusen, ca 12 000 villor och otaliga andra byggnader.

Göteborg Energi AB är Sveriges största helt kommunalägda energibolag.