European Solidarity Centre

Vi levererade Cor-Ten®-stålet till denna fantastiska byggnad. Beslutet att använda Cor-Ten® fattades dels mot bakgrund av materialets vädertålighet, men också eftersom det traditionellt sett har en koppling till varvsindustrin. Ambitionen var att göra byggnadens utformning så enkel så möjligt, i likhet med Solidaritets målsättningar och metoder. Stålväggarna ser ut att röra på sig, och den första ser ut att lossna.

Relaterade produkter

Samarbetspartners

  • Ägare/investerare:
  • Entreprenör: 
  • Arktitektbyrå: Studio Fort
  • Installationsföretag: Montobud Artur Piechowiak
  • År: 2014

 

Google maps image for pdf print
European Solidarity Center öppnades 2014 och harmoniserar perfekt med ett varvslandskap i Gdańsk i Polen. Byggnaden som ligger i det historiska området runt Solidaritetstorget, bredvid varvet i Gdańsk, har blivit en mötesplats för generationer och främjar idéer till stöd för civilsamhällets utveckling. Den fungerar också som forsknings- och utvecklingscentrum, bibliotek och konferenscenter. Dessutom erbjuder den biblioteks- och teaterlokaler samt olika utställningar, inklusive en permanent utställning om grundandet och framväxten av rörelsen Solidaritet. 

European Solidarity Center utformades av arkitektbyrån Fort från Gdańsk. Enligt projektets arkitekter var ambitionen att göra byggnadens utformning så enkel så möjligt, i likhet med Solidaritets målsättningar och metoder. Designen bygger på en enkel layout med parallella och regelbundet ordnade väggar, utan komplicerade detaljer. Stålväggarna ser ut att röra på sig, och den första ser ut att lossna. För att stärka det visuella uttrycket tillverkades fasadebn med Cor-Ten®-stål från Ruukki. Beslutet att använda Cor-Ten® fattades dels mot bakgrund av materialets vädertålighet, men också eftersom det traditionellt sett har en koppling till varvsindustrin.

Ruukki levererarde två sorters Cor-Ten®-stål – A och B med olika tjocklekar. De största plåtarna på fasaden mätte 2 500 mm gånger 6 000 mm. 5 mm tjocka plåtar med individuellt anpassade dimensioner specialtillverkades på Raahe-verket, Ruukkis anläggning i Finland, under en amerikansk stållicens.

Cor-Ten® hör till de stålsorter som har ökad motståndskraft mot atmosfäriska påfrestningar, vilket beror på stålets kemiska sammansättning. De grundämnen som tillsätts i legeringen (koppar, krom, nickel och fosfor) bildar en tät och skyddande patina av korrosionsprodukter på Cor-Ten®-stålets yta efterhand som vädret påverkar materialet. Detta bromsar upp rostprocessen avsevärt.

Cor-Ten®-paneler användes också inuti byggnaden. Där är panelernas yta mindre och tjockleken är 1 mm. Cor-Ten®-paneler för innerväggar levereras färdigpatinerade eftersom ytskikten vid användning inomhus skulle hålla ett eller till och med flera år.