Offentliga byggnader – Centralsjukhuset ESSOTE Mikkeli

Den gamla sjukhusbyggnaden har renoverats och nya funktioner har lagts till. Målsättningen med dessa förändringar var att skapa en modern och trivsam miljö som också främjar välbefinnandet för kunder, patienter och personal.

Relaterade produkter

Samarbetspartners

  • Lujatalo Oy
  • År: 2017 och 2020
Google maps image for pdf print

Centralsjukhuset Mikkeli som administreras av samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax i Finland (ESSOTE), är del av myndighetens reformprojekt som sammanför sociala tjänster med kärnverksamheten i den särskilda sjukvården, det vill säga akutvården, intensivvården och kirurgin.

Den gamla sjukhusbyggnaden har renoverats och nya funktioner har lagts till. Målsättningen med dessa förändringar var att skapa en modern och trivsam miljö som också främjar välbefinnandet för kunder, patienter och personal. Projektet eftersträvade också verksamhetseffektivitet, kostnadseffektivitet och energieffektivitet med ett mindre koldioxidavtryck. Till byggnadens nya delar levererade Ruukki Liberta-fasadkassetter med vita bågar samt sandwichelement.

Under byggprojektet renoverades centralsjukhusets anläggningar så att kraven för en modern sjukhusbyggnad kunde infrias. Den ljusa fasaden som Ruukki har levererat har lyft området och bidragit till att skapa en modern och trivsam byggnad som främjar välbefinnande.

Centralsjukhuset Mikkeli har byggts I omgångar mellan 2017 och 2020.