Brama Miasta Łodzi, kontorskomplex, Łódź, Polen

Brama Miasta Łodzi är ett kontors- och handelskomplex som startade upp verksamheten i våras. De nya byggnaderna ligger i Łódź centrum i närheten av den nya järnvägsstationen Fabryczna. Sitt imponerande uttryck får byggnaderna av COR-TEN®-stål och svarta Liberta-fasadkassetter som har levererats av Ruukki.

Relaterade produkter

Samarbetspartners

  • General contractor: Skanska
  • Architectural design: Medusa Group
  • Year: 2019-2020

 

Google maps image for pdf print

Ruukki levererade plan COR-TEN-plåt i tre tjocklekar – 1,5 mm, 2 mm och 3 mm till generalentreprenören Skanska. Den totala mängden COR-TEN-stål som levererades i två omgångar var mer än 6 000 m2. Kunden ville veta allt om egenskaperna hos COR-TEN innan beställningen lades, eftersom detta material utgjorde en avsevärd del av hela fasaden och hade stor inverkan på valet av andra lösningar och det slutgiltiga uttrycket. Ruukki levererade också nästan 300 m2 Liberta Original 102 i svart RAL 9005.

”Fasaderna är täckta med en panelmosaik av COR-TEN-paneler och svarta Ruukki Liberta-paneler, vilket ger rumsliga dimensioner och olika, föränderliga uttryck beroende på varifrån du betraktar byggnaderna. Symbiosen mellan dessa enorma byggnader blir dynamisk för människorna som färdas på en av stadens huvudleder i närheten av byggnaderna”, säger Przemo Łukasik, en av Medusa Groups ägare, som ansvarade för detta projekt.