Bittiums huvudkontor

Våra stålprofiler användes i byggnadens fasad, som också fungerar som visitkort och varumärkesfaktor. En fördel med stålprofiler är att det vid behov går att modifiera fasaden, till och med fönstren, mycket enklare än med konkurrerande produkter.

Relaterade produkter

Samarbetspartners

  • Arkitektbyrå: Kanttia 2 Oy
  • Installationsföretag:  Oulun Pelti –ja Eristys
  • År: 2017
Google maps image for pdf print
Rukkis stålprofiler användes i byggnadens fasad, som också fungerar som visitkort och varumärkesfaktor. Utöver detta har fasaden på Bittiums huvudkontor också en säkerhetsfunktion. Stålfasaden reflekterar diffus strålning, vilket bland annat innebär att den förhindrar obehörig övervakning av mobiltelefoner.

En fördel med stålprofiler är att det vid behov går att modifiera fasaden, till och med fönstren, mycket enklare än med konkurrerande produkter.

En av aspekterna som tagits med i beräkningen när byggnadens fasad konstruerades var hur förbipasserande skulle kunna observera den. Fasaden mot väster är riktad mot motorvägen, och har mindre detaljer vilket gör att den som helhet är mer lättigenkännlig. På gårdssidan har fasaden däremot fler detaljer eftersom människorna kan ta in den när de promenerar från parkeringsplatsen mot receptionen.

Det högteknologiska företaget Bittium Corporation är specialiserat på utveckling av säkra kommunikations- och uppkopplingslösningar. Bittium har sitt säte i Uleåborg där det nya huvudkontoret färdigställdes hösten 2017.