BĀKA Light House, pumpstation

Vi levererade Cor-Ten®-material till BĀKA Light House, som är en före detta dräneringspumpstation i kommunen Rezekne i Lettland som förvandlats till ett aktivitetscentrum för att främja vattenturism.

Samarbetspartners

Ägare/investerare: Rezekne kommun
Entreprenör: SIA RALL
Arktitektbyrå: SIA SAALS
Installationsföretag:
År: 2017
Google maps image for pdf print
BĀKA Light House är en före detta dräneringspumpstation i kommunen Rezekne i Lettland som förvandlats till ett aktivitetscentrum för att främja vattenturism. Byggnadens fasad är konstruerad med Cor-Ten®-material som levererats av Ruukki.