Skäddarsydda fasader referenser

På stora projekt som ligger utanför möjligheterna för våra standardprodukter, kan fasadlösningen utformas i samarbete för att möta behovet hos det specifika projektet. Våra tekniker arbetar då tillsammans med projektarkitekten för att säkerhetsställa arkitektonisk, teknisk och ekonomisk genomförbarhet. Från tidig design till byggnadsanvändning.

Nedan hittar Du våra referenser för skräddarsydda fasader. Du kan sortera efter beklädnadstyp och efter typ av byggnad.

Referens efter produkt

Byggnadstyp