Ruukki® Roof Sensor

Ökad återanvändning av stål

Ruukki Construction tillverkar återandvändningsbara byggprodukter vars tillstånd belastning kan övervakas digitalt. 

Stål har alltid varit ett bra byggnadsmaterial på grund av dess låga vikt och höga styrka. Det är också en utmärkt grund för att slippa mögel. Stål har nyligen fått ännu en konkurrensfördel. Då bristen på råmaterial ökar i världen och betydelsen av vårt koldioxidavtryck betonas ytterligare, behovet ökar även av att återanvända byggnadsdelar av stål utöver traditionellt stål..  

”När vi talar om megatrender i världen, är Asien en världsdel där nybyggnad och byggnadseffektiviteten framhävs. Stora förändringar kommer att kunna ses i byggnadskedjan framöver. Europa är istället en världsdel med fokus på renovering. Där prefabricerade komponenter expanderar och där återandvändning kommer bli ett viktigt ord inom byggdesignen,” säger Pekka Roivio, Ruukkis forsknings- och produktionsutvecklingschef.

Flyttbara stålbyggnader för uthyring

Många kommuner har dåliga erfarenheter av skolor som drabbats av mögel och förskolor med regionala krav som snabbt förändras. Offentliga byggnader av hög arkitektonisk kvalitet som kan förflyttas, växer allt mer i popularitet. ”Kommuner hyr byggnader som enkelt kan flyttas och som kan anpassas för att behålla sina funktionella syften. Det kan vara svårt att tro att dessa byggnader kan flyttas mellan olika platser när du ser dem”, förklarar Pekka Roivio.  

Ruukki Construction tillverkar golv-, tak-, och väggelement som praktiskt taget inte innehåller några organiska ämnen alls. ”Då de inte absorberar fukt, så har mögel heller ingen möjlighet att börja växa”, tillägger Pekka Roivio.

 

Articles-alyn-hyodyntaminen

"Ruukki Construction tillverkar golv-, tak-, och väggelement som praktiskt taget inte innehåller några organiska ämnen alls. Då de inte absorberar fukt, så har mögel heller ingen möjlighet att börja växa.”

Ökad digitalisering

Enligt Pekka Roivio, mängden av digitala lösningar som används under byggnadens hela livslängd att öka: ”Digitala tvillingar använder också informationen att ta reda på status och tillstånd för den återanvändningsbara delen. En byggnad som tas väl om hand har både en ökad livslängd och ett högre bruksvärde. Smarta komponenter i byggnader ökar: Vi har taksensorer som övervakar takets snölast i realtid. På så sätt kan till exempel snöröjning optimeras. Extrasensorer kan läggas till i systemet för att övervaka till exempel historiska data över fukt i byggnadens ytskikt." 

I synnerhet inom renovering och återvinning kommer populariteten av stål alldeles säkert att öka under kommande år. ”Vid planeringen av byggnaden kommer vi att ta med kostnader för hela livslängden i beräkningarna och detta ökar tveklöst konkurrenskraften hos stålprodukter.” 

 

Text:  SPECIALISTPUBLIKATION PRODUCERAD AV GSD NORDIC 

Tillbaka till Ruukki Roof Sensor-sidan >>

Ruukki roof sensor (1)

Ruukki® Roof Sensor för overvakning

Ruukki® Roof Sensor övervakar snömängden på taket i realtid, förhindrar farliga situationer och minskar kostnaderna.

Läs mer om Ruukki® Roof Sensor
Poimu-logo

Poimu® dimensioneringsprogram för lastbärande högprofiler

Dimensioneringprogrammet Poimu® ger Dig möjligheten att optimera Ditt tak i enlighet med Eurocode. Genom att mata in grundläggande data får Du hjälp att välja rätt högprofil från Ruukki, längdbestämd och klar. Programmet kan användas både för en- och tvåfackssystem samt även för kontinutetsberäkningar.

Gå till Poimu®
Load-bearing-sheet

Bärande profilerad takplåt

Bärande takplåtar utgör huvudprodukten i en kostnadseffektiv taklösning som t.ex. används för att uppnå långa spännvidder och sekundära stålkonstruktioner. De kan även dimensioneras för skivverkan för att effektivt fördela horisontella laster till stommen/grunden.

Läs mer om bärande profilerat takplåt